[zaloguj się]

REDAKTORZY

Pracami redakcyjnymi niemal od początku kierował wieloletni redaktor naczelny prof. dr hab. Franciszek Pepłowski (1921–2009). Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, zastępcą redaktora naczelnego jest dr Patrycja Potoniec.

Słownik tworzony jest przez zespół redakcyjny w składzie:

 

W pracach redakcyjnych uczestniczą także inni emerytowani pracownicy oraz osoby związane z Pracownią: