[zaloguj się]

REDAKTORZY

Pracami redakcyjnymi niemal od początku kierował wieloletni redaktor naczelny prof. dr hab. Franciszek Pepłowski (1921–2009). Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, zastępcą redaktora naczelnego jest dr Patrycja Potoniec.

Słownik redagowany jest w dwóch zespołach.

W Toruniu

 

We Wrocławiu

 

W pracach redakcyjnych uczestniczą także inni emerytowani pracownicy oraz osoby związane z Pracownią:

  • mgr Stanisław Buśka
  • mgr Zofia Chyła-Bełkot
  • mgr Anna Karasiowa
  • mgr Roman Spandowski

a także:

  • mgr Regina Kozubowska
  • mgr Piotr Małek