[zaloguj się]

CHAĆ (1) sb f

Fleksja

A pl chaci.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Chata, buda; tu prawdopodobnie dom; scena; tugurium Cn: Buduie/ nie kośćioły: ále ſwoie cháći KlonWor 49.

Synonimy: buda, chałupa, chałupka, chromina, chyz, jata, kucza.

Cf CHATA

KW