[zaloguj się]

NIEMĄDROŚĆ (4) sb f

W pisowni łącznej (3), w rozłącznej (1).

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz -ość).

Fleksja
sg
N niemądrość
G niemądrości
D niemądrości
A niemądrość

sg N niemądrość (1).G niemądrości (1).D niemądrości (1).A niemądrość (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Głupota, nieprzezorność; imprudentia Modrz, Calep (4): BielŻyw 151; przed wſzytkiemi vſzy zamknąć/ niemądrośći przypiſuią. ModrzBaz 21; Calep 514b.

W połączeniu szeregowym (1): Y Cicero ſam dzyećińſtwo/ ſen/ nyemądrosć/ opilſtwo/ á głuposć/ w yedney myerze kłádzye GliczKsiąż I6.

Synonimy: głupość, głupstwo, niebaczność, nierozum, nieumiejętność, niewiadomość.

Cf MĄDROŚĆ

ASt