[zaloguj się]

ROZTARŻENIE (1) sb n

Fleksja

N sg roztarż(e)ni(e).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład): roztarzenie.

Spór, niezgoda [około czego]: Abowiem gdy było roſtárżenie około elekcyey/ przyleciałá gołębicá pádłá mu [Fabianusowi] ná głowę/ znák ten podáłá áby był wybran Papieżem/ y ták vcżynili. BielKron 152.

Synonimy: niesnaska, niestwora, niezgoda, poswarek, rozerwanie, roznica, rozność, rozterk, spor, sporka, swar, szemranie, waśń.

ALKa