[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7888

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NOWOLETNI 3 ai też nowoletny (1)
NOWOLETNY odsyłacz/wariant cf nowoletni
[NOWOMIESIĄC]
[NOWOMIESIĄCNY] odsyłacz/wariant cf [nowomiesiączny]
[NOWOMIESIĄCZNY] 0 ai albo [nowomiesiącny]
[NOWOMYŚLNY] 0 ai
NOWONARODZENIE 1 sb
NOWONARODZONY 31 part
[NOWONAWROCENIEC] 0 sb
[NOWONAWROCONY]
NOWOOBRZEZANIEC 1 sb
NOWOPRZYCHODNY 1 ai
NOWORODNY 1 ai
NOWOROSŁY 6 part
[NOWORZYMSKI]
[NOWOSIEDLE]
NOWOSIEDLINY 1 sb dodatkowo: Łaszcz vk.H2
[NOWOSTARY]
NOWOŚĆ 46 sb
NOWOTEK odsyłacz/wariant cf z nowotku
[NOWOTNO]
[NOWOTNOŚĆ]
NOWOTNY 34 ai
NOWOUK 1 sb
[NOWOWIAREK]
NOWOWIAREK słownikowe Sł stp
NOWOWIERCA 3 sb
NOWOWIEREK 1 sb
NOWOWIERNIK 37 sb też [nowywiernik]
NOWOWIERNY 4 ai
NOWOWIESZCZEK odsyłacz/wariant cf [nienowowieszczek]
[NOWOWSTĘPIEŃ] 0 sb
[NOWOWSTĘPNY] 0 ai
NOWOWYMYŚLNY 1 ai
NOWOZAKONNY 2 ai