[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 18776

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[PALESTRA] 0 ŁaszczPróba 21
[PALIC] odsyłacz/wariant cf palec
PALICA 16 sb f
[PALICZ] 0 sb m
PALICZCZANY 1 ai
PALICZKA 1 sb f
PALICZNY 1 ai
PALIĆ 347 vb impf
PALIĆ SIĘ 19 vb impf
(PALIJUS) prawdopodobne cf pallijusz
(PALIJUSZ) prawdopodobne cf pallijusz
PALIK 2 sb m
[PALIPIEC] 0
PALIPIECEK 2 sb m
PALIUR słownikowe Cn
(PALIUSZ) prawdopodobne cf pallijusz
[PALIWAĆ] 0 vb impf
PALLA odsyłacz/wariant cf pella
[PALLANIJA] 0
PALLIJUS odsyłacz/wariant cf pallijusz
PALLIJUSZ 8 sb m też pallijus (4)
1. PALMA 63 sb f
2. [PALMA] 0 sb f
PALMATKA 1 sb f
[PALMICZKA] 0 sb f
[PALMORODNY] 0 ai
PALMOWY 56 ai
[PALNIK] 0 sb m
PALON odsyłacz/wariant cf palony
PALONY 147 part praet pass pf i impf też palon (7)
PALOWY słownikowe Cn
[PALPENA] 0
PALPIT odsyłacz/wariant cf pulpit
PALUCH 19 sb m też paluchy (15)
PALUCHOW odsyłacz/wariant cf paluchowy