[zaloguj się]

246. Chronologia.

W układzie cytatów obowiązuje chronologia źródeł według roku wydania, w obrębie tego samego roku według kolejności alfabetycznej skrótów.
Różnice w stosunku do roku podanego na kartce materiałowej:

BierEz cytujemy pod r. 1522,
KlonKr pod r. 1595,
MWilkHist pod r. 1580.