[zaloguj się]

279. Które hasła nie są brane pod uwagę.

Hasła ze Sł stp i Cn nie wchodzą w ten zestaw (ani jako podstawa listy, np. BLIŻYĆ, ani jako jej egzemplarz, np. DOUFAĆ). Normalnie natomiast traktujemy pod tym względem tzw. hasła klamrowe (wpisujemy je bez klamer).
Nie uwzględniamy tu również czasowników o budowie złożenia, np. DOBRORZECZYĆ, DOBRZESŁAWIĆ (te będą tylko odsyłaczami od RZEC, SŁAWIĆ).