[zaloguj się]

BŁOGOSŁAWIONOŚĆ (1) sb f

Fleksja

G a. D sg błogosławioności.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Dostojność (w tytule grzecznościowym w stosunku do papieża, na znak czci, poważania; beatitudo św. Hieronim):
Zestawienie: »błogosławioność twoja«: Bo ták Hieronym S. do Dámáſá Papieżá piſze: Ia błogoſłáwionośći twoiey/ to ieſt Stolicy Piotrowey/ obcowániem ieſtem przyłącżony WujJud 20v.

Cf BŁOGOSŁAWIENIE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BŁOGOSŁAWNOŚĆ, BOGOSŁAWIENIE

ZZa