[zaloguj się]
BŁOGOSŁAWNOŚĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf BŁOGOSŁAWIENIE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BŁOGOSŁAWIONOŚĆ, BOGOSŁAWIENIE