[zaloguj się]

BŁOŻEN (4) ai

błożen (3), błażen (1) BudNT (3 : 1).

Tekst nie oznacza ó oraz é; a pochylone.

Fleksja

N sg m błożen (3), błåżen (1).

stp, Cn, Linde brak.

Błogosławiony, szczęśliwy dzięki łasce bożej (4): Miedzy ktoremi pomnię że miaſto onych słow/ Błożen ieś Simonie War Ioná/ nápiſał tak/ Błozen ieśi Simonie howory o nich BudNT b7v; Słowieńſkie piſze ſię przez A/ Błażen/ od ktorego słowá y teraz mowimy po błażać. BudNT b7v marg.
Szereg: »błożen albo błogi«: Błożeneś álbo Błogiś Simonie BudNT b7v.

Synonim: błogosławiony.

Cf BŁOGI

ZZa