[zaloguj się]

BOJAŹLIWOŚĆ (6) sb f

bojaźliwość (5), bojazliwość (1); bojaźliwość BielKron, Mącz (4); bojazliwość OpecŻyw (1).

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
N bojaźliwość
G bojaźliwości

sg N bojaźliwość (4).G bojaźliwości (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.

Uczucie lęku, strachu; skłonność do strachu, lęku; lękliwość, tchórzostwo; nieśmiałość; nieufność, ostrożność; diffidentia, formidatio, imbellia timiditas Mącz (6): Dáy mi dlá twé ſwięté miłoſci/ bytz bez wſſytkié boiazliwoſci OpecŻyw 111v; A thák áby niebył żaden kthoryby boiaźliwośći ſwey mną wymowkę cżynił BielKron 306v; Diffidentia, Wątpliwość/ Boyáźliwość. Mącz 126c; Imbellia, Nieſmiáłość, boyáźliwość. Mącz 165d, 134c, 456a.

Synonimy: nieśmiałość, strach.

Cf BOJAŹNOŚĆ, BOJAŹŃ

LZ