[zaloguj się]

1. BYDLENIE (1) sb n

Fleksja

N sg bydl(e)ni(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Życie, przebywanie: Na tym świećie me bydlenie acz nic k złęmu nie ieſt SeklPieś 20.

Synonimy: bycie, mieszkanie, pobyt, przebyt, życie.

Cf BYDLIĆ

LZ