[zaloguj się]

[CHROMINA sb f

Tekst nie oznacza ó.

Fleksja
pl
G chromin
L chrominåch

pl G chromin.L chrominåch.

stp, Cn brak.

Nędzna chata, buda: Potym zárázem złożywſzy łupy y wzdobycz w chrominach albo budach Litewſkich [...] z więkſzym woyſkiem [...] do Polſki wtárgnął StryjKron 438.
Wyrażenie: »chromina chłopska«: koniom liśćie z drzewá y ſnopki ſłomiáne z chromin chłopſkich [...] dáwáli. StryjKron 486 (Linde).

Synonimy: buda, chać, chałupa, chycz, chyz, dom, jata, kucza, kuczka.]

MM