[zaloguj się]

CIECZENIE (48) sb n

Pierwsze dwa e jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg pl
N cieczenié
G cieczeniå
D cieczeniu
A cieczeni(e) cieczeni(a)
I cieczenim, cieczeni(e)m
L cieczeniu

sg N cieczenié (14); -é (2), -(e) (12).G cieczeniå (4); -å Calep (2), -a (1) Mącz, -(a) (1).D cieczeniu (2).A cieczeni(e) (24).I cieczenim (1) GlabGad, cieczeni(e)m (1) FalZioł.L cieczeniu (1).pl A cieczeni(a) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Płynienie, sączenie się, wyciekanie; fluxio Mącz, Calep, Cn; fluxus, profluvium Mącz; destilatio, fluentia, fluimen, flumen, fluor, fluxura, interluvies, scaturex, scaturies, scaturigo, scaturix, stillicidium Cn (48): rany ſpaiaią y wſzytki ciecżenia zaſtanawiaiá [!] FalZioł III 20d; Bowiem takowym ciecżeniem krew ſie trawi á niewiaſta taka mdleie FalZioł V 30, II 13a, III 30c; Fluxio, Plinienie Cieczenie. Mącz 131c, 132b; Derivo ‒ wode doczieczenią obracąm. Calep 310a, 425a [2 r.].

cieczenie czego (16): FalZioł I 25c, 70d, 89c, I38b, III 21a (11); Według oney powieſci, zrzodło, trawa, y wodi ciecżenie cżynią ocżom ochłodzenie. GlabGad B7, H2v; Mącz 131c, 132b; Calep 469b.

cieczenie z czego (8): Też ſok iego dobry vpiłym ludziom/ y tym [...] kto ma wielkie tziecżenie krwie z żyłek ktore ſą w ſtoltzu zaſtanawia. FalZioł I 4c, I 70d, II 114b, III 30b, IV 21a, V 29v; Lema in oculis lachryma congelata, Latine lippitudo, Płákánie albo cieczenie vſtáwiczne z oczu. Mącz 188b; Calep 732b.

cieczenie na co (1): Suggrunda, vel suggrundia, Przed dáſzek albo poddáſzek przed dóm wychodzący á od cieczeniå ná śćianę broniący Mącz 427d.

cieczenie czym (1): Nad tho ieſtli ſie brzemienna bogi nieprzeſpiecżnoſci, z [...] wydymania ſtolcza, ciecżenia krwie, chocia noſem albo kędykolwdek inędi, Tedy radzę w tey rzecży ku lekarzom ſie mieć FalZioł V 32.

Szeregi: »cieczenie albo fluks« (1): Rheuma, Latine fluxus, Rymá/ to yeſt cieczenie álbo flux z noſá idący. Mącz 355b.

»ropienie albo cieczenie« (1): Item morbi genus, Flux gdy fie komu yáki wrzód we flux/ To yeſt w vſtáwiczne ropienie albo cieczenie obróci. Mącz 128d.

W charakterystycznych połączeniach: cieczenie krwie (16), nasienia (2), wody (2); cieczenie krwawe (2).

a. Wydzielanie z siebie cieczy [czego] (11): Ieſt cierpniączy/ pokarm dobry żołądkowi wilgotnemu/ yteż ciecżeniu trzew ze krwią FalZioł III 19b; Cirpnoſcią ſwoią ktorey malucżko ma, trzew ciecżenie zaſtanawia FalZioł III 24c; Też ołowianey barwy vrina bywa w biegunkach długich/ y też w ciecżeniu Emoroid FalZioł V 2v, II 10d, 11d, III 19c, 25d, V 104; SienLek Aaaav; Calep 607a.

cieczenie z czego [= z jakiego powodu] (1): Ciecżenie żołądka z naziębnienia FalZioł III 23c.

W charakterystycznych połączeniach: cieczenie brzucha, emoroid, głowy, nog, oczu, trzew (4), żołądka, żywota; cieczenie krwawe, ze krwią.

Synonimy: biegunka, fluks, flus, kapanie, płynienie.

Cf CIEC

MM