[zaloguj się]

CIOŁAK (1) sb m

Fleksja

G pl ci(o)łåk(o)w.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Podrosłe cielę; tu ogólnie o bydle; buculus, iuvencus Cn: Zádkiem woły y krowy ćiągnął zá ogony A tą zdrádą tráćił ślad [...] Rzekł tám drugi nieborak idąc zá ſwym ſtádem/ Sćigáiąc prętko świeżym ſwych ćiołakow śládem KlonWor 22.

Cf CIELEC, CIELĘ, CIOŁEK

MM