[zaloguj się]

CUDZOŁOŻNIKOWY (1) ai

Fleksja

V sg n cudzoł(o)żnikow(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Przymiotnik odcudzołożnik: Ale wy przyſtępćie ſám ſynowie Cżárownice/ náſienie cudzołożnikowe/ y nierządnice [semen adulteri et fornicariae]. Leop Is 57/3.

Cf CUDZOŁOSKI, CUDZOŁOŻĄCY, CUDZOŁOŻNICZY, CUDZOŁOŻNY

AL