[zaloguj się]

CUDZOŁOŻNICZY (1) ai

Fleksja

N sg f cudzoł(o)żniczå.

stp brak, Cn s.v. cudzołożny, Linde XVII w.

Przymiotnik odcudzołożnik:
Szereg: »gachowski i cudzołożniczy«: Toć ieſt dawnych kulfánow ſtáre obiecádło: Ktorzy vmieią Pánom wyiąć bokiem ſádło. Lecż też liśiey chytrośći y ſkory pożycża/ Brzytka zdrádá Gáchowſka y cudzołożnicża. KlonWor 58.

Synonimy: gachowski, gamratny, kurewski, sprosny, wszeteczny.

Cf CUDZOŁOSKI, CUDZOŁOŻĄCY, CUDZOŁOŻNIKOWY, CUDZOŁOŻNY

AL