[zaloguj się]

GACHOWSKI (1) ai

Fleksja

N sg f gachowskå.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odgach:
Szereg: »gachowski i cudzołożniczy«: Lecż też liśiey chytrośći y ſkory pożycża/ Brzytka zdrádá Gáchowſka y cudzołożnicża. KlonWor 58.

Synonimy: cudzołożniczy, fryjowny, gamracki, gamratliwy, gamratny, kurewski, nierządny, rozpustny, sprosny, swowolny, wszeteczny.

MM