[zaloguj się]

FRYJOWNY (5) ai

-yi- (3), -ij- (1), -iy- (1).

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
mNfryjowny fNfryjown(a)
Gfryjown(e)go G

sg m N fryjowny (3).G fryjown(e)go (1).f N fryjown(a) (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

1. Nierządny, lubieżny, wszeteczny, rozpustny (4): á gdy ſie [młodzieńcy izraelscy ] k nim [ku dziewkom Madianitów] miłoſcią zápalą (bo ten narod ieſt fryiowny) niechay im ni nacż nie przyzwaláią/ áż z nimi będą ofiáry cżynić Belfegorowi/ ſwego Bogá oſtąpiwſzy. BielKron 43, 168.
Szereg: »fryjowny a niepoczciwy« (1): ſłychał tam iakoby każda biała głowa z przyrodzenia fryiowna á nie pocżciwa była. BielŻyw 132.
a. W funkcji rzeczownika (1): Czo na wzgardzenſzego na ſwiecie, odp. ſtari á frijowny. BielŻyw 3.
2. O dźwięku, głosie: gruby, ordynarny w brzmieniu (1): [Maryja Panna] roſpuſthnye nyechodzyla, gloſu fryownego nyemyala PatKaz III 149.

Synonimy: 1. gamratliwy, gamratny, nierządny, rozpustny, swowolny, wszeteczny; 2. gruby.

TG