[zaloguj się]

1. CZCIENIE (12) sb n

czcienie (2), czcenie (1), ćcienie (1), tcienie (1), tczenie (1), czcienie a. ćcienie (6); czcienie BielŻyw (2); czcenie Mącz; ćcienie BielKron; tcienie KromRozm II; tczenie LibLeg.

Pierwsze e jasne, drugie z tekstów nie oznaczających é.

Fleksja
sg
N czcieni(e)
G tczeni(a)
D czcieniu
L czcieniu

sg N czcieni(e) (3).G tczeni(a) (1).D czcieniu (3).L czcieniu (5).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
1. Czytanie (10): taka byla marya [...] wmouye rzatka veczczyenyu uſtauyczna PatKaz III 109, 145, 147; ktorego wiem kochac ſie w piſmie, w naukach y rozmaitym cżcieniu BielŻyw nlb 4, nlb 4; Agdi listh bandzie przethſczyon abo theſſ bezethczyenya thobie kaſzą mowicz thedy bandzyeſſ na then sposzob mowicz LibLeg 7/31; BielKron 202; Idoneus autor, Godny ku czceniu. Mącz I64c.

czcienie czego (2): Wzyąl ſymeon na ten czaſz [...] ty kſyągy za(char)yaſa proroka ku czczyenyu lekczyey PatKaz II 60; A iż do dźiśyeyſſego dnyá trwa zaſloná we tćyenyu ſtárego zakonu. KromRozm II n3v.

2. Tekst; tu Pismo święte (2):
Fraza: »czcienie powiada, mowi« (1 : 1): oto czczyenye pouyada othey pannye yſch poſla ſkrolow zbyſkupow PatKaz II 43, 47v.

Synonim: 2. pismo.

Cf CZYŚĆ, CZYTANIE

AL