[zaloguj się]

[DAPORTOWY ai

Fleksja

N pl subst dåportowé.

stp, Cn brak.

Przymiotnik oddaporta” ῾gatunek jabłek:
Zestawienie: »daportowe jabłka«: Dwoiáki rodzay Pigwów ieſt/ ieden wielki/ które ſą wielkie iábłká/ iáko Rayſkié/ ábo Dåportowé iábłká/ tákich w Polſcze niémaſz UrzędowHerb 335b (Linde s.v. daporta).

Synonimy: daport, »jabłko portowe«.]

JW