[zaloguj się]

[DAPORT sb

daport m a. daporta f.

a jasne; tekst nie oznacza ó.

Fleksja
pl
N daporty
inne pl N a. I - daporty

pl N daporty.N a. I daporty.

stp notuje, Cn brak, Linde także XVII(XVIII) w. oraz XVIII w.: deporta.

Znaczenia
Gatunek jabłek: Ten [Henrykus Darbatus] klaſztor w Lubuſu záłożył Reguły Cyſtercienſow/ gdźie mnichy przywiodł z Porteńſkiego klaſztoru: ktorzy naprzod tu z ſobą przynieśli iábłká/ ktore od nich zowią Dáporty. (marg) Dáporty iábłká. (–) BielKron 1597 139 (Linde).

Synonimy: »daportowe jabłko«, »jabłko portowe«.]

FP