[zaloguj się]

DAROWNICA (1) sb f

Fleksja

N sg dar(o)wnica.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. darownik w innym znaczeniu.

Znaczenia
Upominek: Schenckung. Dar. Darownicá. Donum. Calag 412a.

Cf DAR, DAROWANIE, DAROWIZNA

JW