[zaloguj się]

DBALE (5) av

a jasne; teksty nie oznaczają é.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Pilnie, troskliwie; curiose, sedulo, studiose, perspeote Calep (5): Studiose – Pilnie, dbalie. Calep 1012a, 279a, 791a, 963a; Máiętność ſwą záchowuiąc w ćale/ sławy piękney doſtępuiąc dbále. PaxLiz A4v.

Synonimy: ochotnie, pilnie.

Cf NIEDBALE, NIENIEDBALE

JW