[zaloguj się]

DOBROTLIWIE (12) av

Wszystkie samogłoski jasne.

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Łaskawie, miłosiernie; benigne Mącz; benedice, benevole Calep (12): Iáko dobrotliwie Pan vpádłe wywyzſzáć racży. LubPs ff marg; Dobrothliwie [benigne] rácż vcżynić w dobrey woli twey Syonowi Leop Ps 50/20; Benigne audire aliquem, Dobrotliwie kogo ſłucháć. Mącz 24c, 24c; RejPos 104v; ArtKanc N19v; Calep 136a [2 r.]; GrabowSet V4; od wſzelkiey przećiwnośći [...] dobrotliwie mię obronił LatHar 33, 631.
Szereg: »dobrotliwie, miłościwie« (1): dobrotliwie/ miloſciwie y pokornie ſnimi [Jezus z apostołami] rozmáwiál/ iakoby ijm poſluguiątz OpecŻyw 40.

Synonimy: chętliwie, miłościwie, łaskawie.

LW