[zaloguj się]

DOBUDOWAĆ (9) vb pf

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w do- i w budować).

Fleksja
praet
sg
3 m dobudowåł
plusq
sg
3 m był dobudowåł
imperativus
pl
2 dobudujcie
impersonalis
praet dobudowåno
participia
part praet act dobudowåwszy

fut 1 sg dobuduję (1).praet 3 sg m dobudowåł (3).plusq 3 sg m był dobudowåł (1).imp 2 pl dobudujcie (1).impers praet dobudowåno (1).part praet act dobudowåwszy (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

1. Dokończyć budowania; peraedificare Cn [czego] (8): Gdy miáſtá dobudowano/ Brony z záwierano/ ſtraż po ſtáwiáno/ [...] zrzucono te ktorzy nie mogli rodu ſwego vkázać/ dáry dano ná budowánie. Leop 2.Esdr 7 arg; RejZwierz 23v; BibRadz 2.Esdr 7 arg; Przeto wołay do ludzi/ ktoryby ſie bał áby ſie wroćił z woyſká/ też ktory domu nie dobudował BielKron 50; Potym gdy ćieſlá páłacu dobudował/ tedy wźiąwſzy zápłátę przyſzedł do domu HistRzym 108; RejPos 293v; RejZwierc 42v, 169v.
2. Dokończyć tworzenia, organizowania (1): A on [Chrystus] powie: iuż ia ſam dobuduię/ y nápráwię wſzytko ſkoro przyidę. (marg) Bog ſam ſobie dom ſercá náſzego przypráwuie (–) SkarKaz 457b.

Synonimy: 1. dokonać, dokończyć.

Formacje pochodne cf BUDOWAĆ.

Cf DOBUDOWANY

SB