[zaloguj się]

DOJEŻDŻAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes dojeżdżają sie.

stp, Cn, Linde brak.

Nacierać na siebie, potykać się, walczyć [czym]: Ferro depugnare inter se, Mieczmi ſie doyeżdżáyą. Mącz 330b.

Synonimy: bić się, nacierać się, potykać się, wadzić się, walczyć.

Formacje pochodne cf JECHAĆ.

LZ