[zaloguj się]

DOKURZYĆ (1) vb pf

Fleksja
praet
sg
3 m dokurzył

fut 3 pl dokurzą.[praet 3 sg m dokurzył.]

stp, Cn brak.

Dokuczyć, dać się we znaki, pogromić, pobić [komu]: Mnie złe przygody fráſzką choć innym dokurzą. RybGęśli C2v.; [[Narymunt kniaź] Ráygrot zbudował/ Ruś/ Mázowſze burzył/ Pruſkim/ Liflándſkim krzyżakom dokurzył StryjGoniec P2, L2 (Linde).]

Synonimy: dojąć, dokuczyć, dokurczyć.

Formacje pochodne cf KURZYĆ.

BZ