[zaloguj się]

2. DOŚWIADCZENIE (2) av

doświadczenie (1) FalZioł, doświaczczenie (1) Calep.

-dcz- (1), -cz- (1).

Teksty nie oznaczają pochyleń; o jasne.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Pewnie, niezawodnie, (na podstawie wypróbowania, praktyki); certe, explorate, plane Calep (2): Explorate, certe, plane ‒ Isczie, doswiaczenie. Calep 394b.
Szereg: »silno a doświadczenie« (1): potym ono iabłko day z ieſć na nocz/ á kazać ſie po nim pocić, ſiłno [!] á doſwiadcżenie pomaga. FalZioł V 90.

Synonimy: bezpiecznie, pewnie.

Cf NIEDOŚWIADCZENIE

KN