[zaloguj się]

DUFAŁOŚĆ (3) sb f

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
G dufałości
L dufałości

sg G dufałości (2).L dufałości (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. ufność.

Zaufanie, wiara, nadzieja (3):
a. Zaufanie do Boga, wiara w Opatrzność Bożą, poczucie bezpieczeństwa (1): ty ſam miły panie z oſobliwey łaski ſwey poſtanowiłes mie w takiey nadziei, ktora mie nigdi nie poſromoci, ani też omyli, tak iż mogę w tey dufałoſci ſmiele zaſnąc y odpoczywac, czekaiąc przyſzłey chwały twey. WróbŻołt B7v.
b. W stosunku do ludzi (2): [różność wiar] Nie czyni dufáłości. SkarKazSej 684b marg.
Szereg: »uprzejmość i dufałość« (1): Rożność wiar nie czyni vprzeymośći y dufáłośći/ áby ſię temu zwierzył wſzytkiego y dufał mu/ ktorego ma w wierze przećiwnym. SkarKazSej 684b.

Synonimy: a. nadzieja, ufność, zaufanie; b. dowierność.

Cf DUFANIE, DUFNOŚĆ

SB