[zaloguj się]

DZIEWCZĄTKO (1) sb n

Fleksja

N sg dzi(e)wczątko.

stp brak, Cn s.v. dziewczę, Linde XVIIXVIII w.

Dem. oddziewczę” ‘córkaw funkcji hipokor.; puellula, pupa Cn: Dziewcżątko też málucżkie zá macierzą chodzi. RejFig Bb3.

Cf DZIEWCZĘ, DZIEWCZYNA, DZIEWCZYNECZKA, DZIEWCZYNKA, DZIEWECZKA

SB