[zaloguj się]

DŻDŻEWNICA (6) sb f

dżdżewnica (3), dżdżownica (3); dżdżewnica GlabGad, MiechGlab, Mącz; dżdżownica SienLek, KochPhaen, Strum.

e oraz a jasne; dżdżow- (2) SienLek, KochPhaen, dżdżow- (1) Strum.

Fleksja
sg pl
N dżdżewnica dżdżewnice
G dżdżewnice

sg N dżdżewnica (3).G dżdżewnice (1).pl N dżdżewnice (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Woda deszczowa, deszczówka (4) : Ale dzdzewnicza ieſt ſłodſza niżli inſza woda, á to dla gruboſci ziemney znią zmieſzaney dla cżego też widzi ſie rudawa. GlabGad I; MiechGlab 46; vdźiáłayże w onym dole tákową káłużę: nábądź gdźie ſtáréy gnoynéy dżdżownice/ náléy iéy w ón dół SienLek 176v; Strum Nv.
2. zool. Glista ziemna; lumbricus Mącz, Cn (1): Lumbricus, Gliſtá robak ktory ſie w żołądku luckim záląga/ też których w ziemi pełno/ dżdzowe gliſty álbo dzdzewnice yáko niektorzy zową. Mącz 199b.
3. astron. Hiady, zbiór siedmiu gwiazd na czele konstelacji Byka (kalka grec. ῾Υάδες ‘deszczowe’); Hyades, palilitium a. parilitium sidus, Suculae Cn [w pl] (1): Ták znáczny łeb [byka]/ ták świétné rogi vkázuie/ Ze króm gwiazd obcych ſam ſye ſwémi opiſuie. W czele świécą Hiády (my zowiem dżdżownice) KochPhaen 7.

Synonim: 2. »dżdżowa glista«.

LW