[zaloguj się]

EGZAMINOWANY (3) part praet pass impf

Zawsze ex-.

e, oba a oraz o jasne.

Fleksja
pl
N subst egzaniinowan(e)
G egzaminowanych
A subst egzaminowan(e)

pl N subst egzaniinowan(e) (1).G egzaminowanych (1).A subst egzaminowan(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Sprawdzany, badany, poddawany ocenie (3): Cudámi wielkimi P. B. iego żywot vbogáćił: z ktorych niektore od Papieżow ná iego kánonizáćyey exáminowáne/ wybiorę. SkarŻyw 311.
a. O tekstach (1):
Szereg: »probowany abo egzaminowany« (1): Dekrety ich [koncyliow] nie máią być w wątpliwość przywodzone. Dzie:16. 4. Ani probowáne/ ábo exáminowáne/ chybá vmyſłem dobrym. WujNT Zzzzz 2v.
b. O świadkach sądowych (1): w czym ma bydź ſąd on oſtrożny/ [...] doſtátecznie swiádki exáminuiąc: exáminowánych z drugimi nieſpuſczáiąc SarnStat 613.

Synonimy: doświadczany, probowany.

Cf EGZAMINOWAĆ

AK