[zaloguj się]

EGZYSTYMACYJA (5) sb f

Zawsze ex-; -ti- (3) -cyi- (1).

e prawdopodobnie jasne; pierwsze a jasne.

Fleksja
sg
G egzystymacyj(e)j
A egzystymacyją
inne sg A (lat.) - existimationem

sg G egzystymacyj(e)j (3).A egzystymacyją (1).(lat.) A sg existimationem (1).

stp, Cn, Linde brak.

Poważanie, reputacja, opinia [existimatio mniemanie, zdanie, widzenie też powaga a dobre dzierżenie o kim. Sed hic est quaedam differentia quando accipitur active significat, mniemanie, zdanie, widzenie co się komu o czyrn zda. Existimatio autem passive ... powaga, cześć, chwała i dobre słowo, powieść. Mącz 111a; dobre mniemanie, sława, zawołanie Calep; mniemanie, rozumienie; rozumienie o czym rozmaite; rozumienie dobre o kiemexistimatio Cn] (5): słuſzna rzecż/ áby tácy więtſze bacżenie mieli ná Rzecżpoſpolitą/ niżli ná ſwą exiſtimácyią [existimatonis ]. ModrzBaz 135; bo idzie nie tylko desecuritate Principis, nietylko o bespieczenstwo Miasta tego, ale też y o te despecti, ktoreby in oculis Principis mogli wyrzędzac, tuz pod samym Krakowem z wielką vimą existimatiey Panskiey ActReg 17, 15, 49, 148.

Synonimy: cześć, mniemanie, powaga, rozumienie, sława, zawołanie, zdanie.

AK