[zaloguj się]

EKSCYTARZ (4) sb m

e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg
N ekscytårz
G ekscytårza
A ekscytårz
I ekscytårzem

sg N ekscytårz (3).G [ekscytårza].A ekscytårz (1).I [ekscytårzem].

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Zegar budzący, budzik; horologium excitatorium Murm (2): Horologium excitatorium. eyn wecker. Excytarz. Murm 149; Iaciem iáko excitarz co brząkam po ſłowie/ Ale wy wybijaycie wieldzy zegárowie. By wam márnie godzinki dármo nie ſchodziły RejZwierc 253.
2. [Urządzenie budzące w zegarze: zegar z ekscytarzem. InwMieszcz 1571 nr 167; drugi zegar okrągły ktory ani bije ani ekscytarza ma, też z puzdrem InwMieszcz 1584 nr 258.]
3. Zachęta, pobudka, podnieta (2): Otoż teraz mym Miłośćiwym Pánóm tę rzecz przypominam, y znowu ten Memoriał, iáko excitarz podáię. SarnStat *8; A Roku 1590. ná Turecką woynę, áby excitarz młodym ludźiem vczynili więtſzy: winę włożono ná tych, co ſie oćiągáli bráć pieniędzy: á pod piórkiem nie śmieli chodźic. SarnStat 431.

Synonimy: 3. ekshortacyja, pobudka, podnieta, podpała.

AK