[zaloguj się]

[EKSKRESCENCYJA sb f

Fleksja

L pl ekskr(e)sc(e)ncyj(a)ch.

stp, Cn, Linde brak.

Obszar ziemi stanowiący nadwyżkę ponad przysługującą chłopom ilość gruntu [excrescentia Łac śr]: Przy tej wsi jest folwark na półośmiu włókach i na niektórych ekskrescencyjach rol kmiecych, rozdzielony na troje pole. LustrMaz 98, 200.

Synonimy: naddatek, naddawek, przydatek, zbytek.]

ZCh