[zaloguj się]

ESSE (4) sb n indecl

Teksty nie oznaczają é.

stp, Cn, Linde brak.

fil. Istnienie, egzystencja (4): ktory ieſt więtſzy/ naywyſzſzy/ s ktorego wſzytko/ y ktory nákoniec wſzem y ſámemu też Słowu/ to ieſt Synowi Bożemu/ ieſtj Bogiem/ y dáie mu Eſſe. SarnUzn H5; Báſilius w kśięgách trzećich przećiw Eunomiuſzowi twierdzi/ iż Duch S. ma od ſyná/ eſſe/ to ieſt iáko słowacy ſtárzy przełożyli/ ieſteſtwo. SkarJedn 278.
Szeregi: »esse abo jestestwo« (1): [Duch Święty] od ſyná nie pochodzi/ gdy to eſſe ábo ieſtezſtwo od ſyná ma/ ták iáko y od oycá, SkarJedn 278.

»esse albo żywot« (1): Ociec dáie Eſſe álbo żywot Synowi/ nie inák iedno iáko owo Im podobieńſtwu ſwiecá ſwiecę zápala. SarnUzn H3.

Synonimy: bytność, egzystencyja, istność, jestestwo, żywot.

MB