[zaloguj się]

FACELET (23) sb m

facelet (21), facylet (2), [facelit]; facylet BartBydg, KrowObr.

f- (22), ff- (1); -ci- (1), -cy- (1); -le- (22), -lie- (1);-t (19), -th (4).

a jasne; pierwsze e jasne; -le- Mącz (2), -lé- (1) KochFr (Cn oba e pochylone).

Fleksja
sg pl
N facelet facelety
A facelet facylety
I facelet(e)m

sg N facelet (6).A facelet (14).I facelet(e)m (1).pl N facelety (1).A facylety (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Chustka przeważnie płócienna do nosa, do ocierania twarzy z potu lub do okładów; sudarium Murm, BartBydg, Mącz, Cn; facitergium BartBydg; ricula Mącz; lacinia, linteolum, linteum, muccinium, orarium, panniculus (bombycinus), rica, semicinctia, strophiolum, sudariolum Cn (23): Murm 147; Sudarium, facitergium pro sudore extergendo, ffacileth scyeradlo BartBydg 153; Sok bielonowy z wodką rożaną zmieſzany/ á wtim rozmocż faczelet á przyłoż na cżoło. FalZioł I 65c, I 21c, 23c, 45b, 47d, V 83v (10); KrowObr 113; RejFig Bb6v; sudarium, Fácelet Mącz 355d; wyſtąpił on ktory był vmárł [Łazarz]/ máiąc nogi y ręce związáne chuſtkámi pogrzebnemi/ y twarz iego fáceletem záwiązána [facies illius sudario erat ligata Ioann 11/44]. RejPos 353v; fácelét łzámi nápoiony/ Wnim obrączká ze złotá/ vpominek płony. KochFr 110; [ſługa niepożyteczny [...] Talar ktorym miał kupcżyć/ w fácelit záwinął HerbNauka C4 (Linde).]
Szeregi: »(ściralna) chust(k)a, (albo, i) facelet« (4): Sudarium, linteum quo sudor facie [!] detergitur, et nares purgantur. eyn ſchweyſztuch ader naſentuch/ ader eyn facilet. Sćyralna chuſtá álbo facelet [!]. Murm 156; rozmocżywſzy chuſtę albo faczelet/ przyłoż na mieſcze bolącze FalZioł I 65b; Mącz 427a; Oto chuſtki y fácelety/ ktore ſię Páwłowego ćiáłá dotykáły/ cudá czyniły WujNT 477.

»szarłat albo facelet« (2): rozmocż w tym ſzarłat albo Faczelet/ przyłoż [...] na ſercze FalZioł V 82v, III 6d.

Synonimy: chusta, chustka, ścieradło, ścierka.

KK