[zaloguj się]
GODLIWY  stp; Cn, Linde brak.

Cf 1. GODNY, GODZĄCY SIĘ, GODZIEŁY, GODZIĘTNY, [GODZIWY]