[zaloguj się]

GODZĄCY SIĘ (5) part praes act

Zawsze sie.

Fleksja

N sg m godzący sie (5).

stp s.v. godzić (się), Cn, Linde brak.

1. Nadający się; peridoneus Calep (3): Peridoneus ‒ Dobrze ſie godząci. Calep 782a.

godzący się ku czemu (1): Incaeduus, [...] Niegodzący ſie ku ſyeczeniu. Mącz 167c.

Wyrażenie: »niczemu się nie godzący« (1): Hilum ‒ Paczek ow czarnawi na ſtręku grochowim. Niczemuſie niegodzący. Calep 482b.
2. Odpowiedni, należyty, stosowny; decens Mącz, Calep (2): Decens, Przyſtoyący/ godzący ſie. Mącz 79c; Calep 290b.
[[Hasło występuje tylko w słownikach].

Cf GODLIWY, 1. GODNY, GODZIĆ SIĘ, GODZIEŁY, GODZIĘTNY, [GODZIWY]

HG