[zaloguj się]

GODZIEŁY (1) ai

godzieły, [godziły].

Fleksja

N sg m godzi(e)ły.

stp brak, Cn: godziły, Linde XVII w. (z Cn): godziły.

Zdolny, zdatny: Spráwny/ et godzieły. Aptus ad rem. Calag 235b; [Godźiły et godźiwy/ Aptus, dignus, commodus, idoneus. Volck Fff4.]

Cf GODLIWY, 1. GODNY, GODZĄCY SIĘ, GODZIĘTNY, [GODZIWY]

HG