[zaloguj się]

1. GODNY (2071) ai

godny, godzien, godzień (2070), hodny (1); godny, godzien, godzień : hodny RejPos (55 : 1).

godny, hodny (1577), godzien (459), godzień (12), godny a. godzien (23); godny ZapWar, MetrKor (4), BierRaj (2), OpecŻywPrzedm, PatKaz I, PatKaz II (4), PatKaz III, Murm (2), BartBydg (2), FalZioł (18), GlabGad (7), MiechGlab (5), SeklWyzn (2), BierRozm, March3 (2), WróbŻołt, WróbŻołtGlab, LibMal, ComCrac, KromRozm I, KromRozm II, Diar (3), UstPraw (12), RejFig (2), Goski (2), KwiatKsiąż (12), KochSat (2), KochZg, SienLek (3), HistRzym (6), RejPosWiecz2, RejPosWiecz3, GrzegŚm, BielSat (3), BielSpr (22), WujJudConf (3), RejPosRozpr, RejPosWstaw (8), BudBibKaw, HistHel, MycPrz (3), BiałKaz (2), KarnNap (3), ModrzBazBud (2), SkarJedn (6), Oczko (6), Calag (4), ZapKościer (9), KochTr, StryjKron (18), KochPhaen, KochSz (2), WerGośc (3), WerKaz, WisznTr, BielSjem, BielRozm (3), GostGosp (8), GostGospSieb, KochCzJan (2), KochFragJan, OrzJan (10), KołakCath, WysKaz (8), JanNKar (8), JanNKarGórn, KlonKr (2), KmitaSpit, VotSzl (4), KlonFlis, SkorWinsz, SzarzRyt (5); godzien KochZuz, KochBr (2), ReszList, KochSob, GrochKal, KochPij, KochFrag (2), SapEpit (2), WyprPl, KlonKrGum (2), PaxLiz, SapEpit (3), PudłDydo; godny : godzien BierEz (16 : 11), OpecŻyw (4 : 2), ForCnR (3 : 1), BielŻyw (4 : 3), LibLeg (8 : 2), RejJóz (4 : 1), SeklKat (10 : 3), RejKup (4 : 7), HistAl (4 : 1), MurzHist (6 : 4), KromRozm III (6 : 1), BielKom (6 : 1), GliczKsiąż (25 : 8), LubPs (20 : 1), GroicPorz (10 : 1), KrowObr (24 : 8), RejWiz (5 : 4), Leop (10 : 8), OrzList (2 : 1), RejZwierz (12 :17), BibRadz (29 : 6), OrzRozm (51 : 5), BielKron (111 : 14), OrzQuin (9 : 8), Prot (7 : 1), SarnUzn (2 : 1), RejAp (5 : 7), GórnDworz (53 : 31), HistLan (3 : 1), KuczbKat (7 : 1), RejZwierc (17 : 3), KochMon (2 : 1), WujJud (18 : 4), BudBib (12 : 2), Strum (3 : 1), BudNT (6 : 3), StryjWjaz (4 : 1), PaprPan (26 : 9), ModrzBaz (76 : 12), KochPs (5 : 2), SkarŻyw (50 : 23), KochJez (1 : 2), NiemObr (11 : 1), KochEpit (1 : 2), KochFr (2 : 4), KlonŻal (6 : 2), ReszPrz (3 : 2), ReszHoz (4 : 1), BielSen (1 : 1), KochPam (1 : 2), KochPieś (4 : 1), KochTarn (2 : 1), PudłFr (8 : 8), ArtKanc (4 : 2), GórnRozm (7 : 2), PaprUp (15 : 1), KochPropKKoch (1 : 3), KochWr (1 : 1), ZawJeft (3 : 1), ActReg (7 : 1), Calep (41 : 5), Phil (14 : 6), GórnTroas (3 : 2), KochCn (1 : 1), GrabowSet (10 : 10), LatHar (69 : 39), KołakSzczęśl (2 : 1), RybGęśli (1 : 1), WujNT (90 : 32), SarnStat (91 : 1), SiebRozmyśl (2 : 2), WitosłLut (1 : 1), PowodPr (15 : 2), SkarKaz (15 : 9), CiekPotr (3 : 2), CzahTr (9 : 2), GosłCast (5 : 1), SkarKazSej (6 : 1), KlonWor (1 : 3); godny : godzień BiałKat (6 : 1); godny : godzien : godzień RejPs (18 : 11 : 3), MurzNT (8 : 4 : 2), Mącz (83 : 13 : 3), RejPos (33 : 22 : l), CzechRozm (7 : 5 : 1), CzechEp (14 : 5 : 4).

o oraz e jasne (w tym w o 1 r. (Mącz) oraz w e 1 r. (GórnTroas) błędne znakowanie).

com i sup (143+23) -godniejszy (166); -ejszy (14), -(e)jszy (152). sup nå- (20), nåj- (3); nåj- GórnDworz; nå-: nåj Mącz (1 : 2); ~ nå- (17), n(a)- (3).

Fleksja
sg
mNgodzien, godny, godniejszy, någodniejszy, godzień fNgodnå, godniejszå, godna, godn(a), godniejsz(a), någodniejsz(a) nNgodné, godniejszé
Ggodnégo, godniejszégo Ggodnéj, godniejszéj, någodniejszéj Ggodnégo, godniejszégo, godniejszego
Dgodnému, godniejszému, någodniejszému Dgodnéj, godniejszéj Dgodn(e)mu
Agodnégo, godniejszégo, någodniejszégo, godny, godniejszy Agodną, godniejszą, någodniejszą Agodné, godniejszé
Igodnym, godniejszym, någodniejszym, godnem Igodną, godniejszą Igodnym, godn(e)m
Lgodnym, godn(e)m Lgodn(e)j Lgodnym, någodniejszym, godn(e)m
Vgodny Vgodnå, någodniejszå, godna, godn(a) Vgodné
pl du
N m pers godni, godniejszy, någodniejszy N m
m an godn(e) f
G godnych, godniejszych G
D godnym, godniejszym D
A m pers godné, godniejszé, någodniejszé, godnych A m
m an godniejsz(e) f
subst godné, godniejszé n
I m godnémi, godniejszémi, godnymi, godniejszymi I m godn(e)ma
f godn(e)mi f
n godn(e)mi n
L godnych L
V m pers godni V m
subst godn(e) n
inne formy
sg f A a. I - godną; pl N subst m i f - godné, godniejszé; pl N subst n - godné, godniejszé, godny; pl G a. A m pers - godnych; pl N a. V subst - godn(e)

sg m N godzien (371), godny, godniejszy, någodniejszy (261), godzień (12); ~ (attrib) godny (63), godzien (1) ArtKanc E19; ~ (praed) godzien, godzień (376), godny (67); godny FalZioł (4), GlabGad, Goski, KwiatKsiąż, BudBibKaw, WysKaz, KlonKr, KmitaSpit; godzien, godzień : godny BierEz (8 : 2), ForCnR (1 : 2), BielŻyw (2 : 2), SeklKat (3 : 2), MurzNT (6 : 2), LubPs (1 : 2), GroicPorz (1 : 1), KrowObr (8 : 3), BibRadz (6 : 1), OrzRozm (3 :1), BielKron (11 : 6), Mącz (9 : 1), Prot (1 : 2), PaprPan (8 : 1), ModrzBaz (10 : 3), SkarŻyw (19 : 3), CzechEp (5 : 1), NiemObr (1 : 2), GórnRozm (1 : 2), GórnTroas (2 : 1), LatHar (36 : 6), WujNT (31 : 5), SarnStat (1 : 2), SkarKaz (7 : 2), CzahTr (2 : 1).G godnégo, godniejszégo (42); -égo (4), -(e)go (38).D godnému, godniejszému, någodniejszému (14); -ému (1) GosłCast, -ęmu (1) MurzNT, -(e)mu (12).A godnégo, godniejszégo, någodniejszégo (85), godny, godniejszy (24); -égo (11), -ego (1) KochPs, -(e)go (73).I godnym, godniejszym, någodniejszym (114), godnem (4); -em MurzHist; -ym : -em GliczKsiąż (4 : 3); ~ -em (1), -(e)m (3).L godnym (1) Phil, godn(e)m (1) GliczKsiąż.V godny (4).f N godnå, godniejszå (95), godna (55), godn(a), godniejsz(a), någodniejsz(a) (22); ~ (attrib) -å (41), -a (3); -å : -a Mącz (7 : 1), WujNT (2 : 1), PowodPr (2 : 1); ~ (praed) -å (54) [w tym: comp (12)], -a (52) [tu brak comp]; -å OpecŻywPrzedm, MurzHist, BielKom (2), LubPs (2), KrowObr, RejFig, BibRadz, KuczbKat, BielSpr, WujJud, StryjKron, CzechEp (2), KochEp, KochPhaen, ZawJeft, Phil (3), KochCzJan, RybGęśli, WujNT (4), WysKaz, SarnStat, PowodPr (2), CzahTr; -a OpecŻyw (2), GliczKsiąż (2), RejWiz, KochZuz, RejZwierz, OrzRozm, OrzQuin (2), RejPos (2), RejZwierc, KlonŻal, KochBr (2), GrabowSet (4), SiebRozmyśl, KlonKrGum, SkarKazSej, PudłDydo; -å : -a BierEz (1 : 3), BielKron (4 : 3), GórnDworz (6 : 3), BudBib (1 : 1), PaprPan (1 : 1), ModrzBaz (3 : 2), SkarŻyw (2 : 4), KochFr (1 : 1), PudłFr (1 : 6), LatHar (1 : 3), GosłCast (1 : 1).G godnéj, godniejszéj, någodniejszéj (18); -éj (3), -(e)j (15).D godnéj, godniejszéj (5); -éj (1), -(e)j (4).A godną, godniejszą, någodniejszą (28).I godną, godniejszą (13).A a. I godną (4).L godn(e)j (2).V godnå, någodniejszå (6) KrowObr, SkarJedn, LatHar (3), WysKaz, godna (2) GrabowSet, SapEpit, godn(a) (1).n N godné, godniejszé (52), godno (30); -é (6), -(e) (46); ~ (attrib) -é (15); ~ (praed) -é (36), -o (29); -é OpecŻyw, PatKaz II, FalZioł (3), MurzNT, KrowObr (2), BibRadz (2), BielSpr, RejPosWstaw, CzechRozm, ModrzBaz (6), SkarŻyw, KochTr, StryjKron, NiemObr, GrabowSet, LatHar (2), WujNT (2), JanNKar (2), SarnStat, PowodPr; -o BielŻyw, MurzHist, RejWiz, RejZwierz (2), OrzRozm, Mącz (3), CzechEp, ReszHoz, KochPieś, GórnRozm, PaprUp, Calep, GrochKal, Phil, KochCn, KochFrag, KołakSzczęśl; -é : -o RejPs (1 : 4), GórnDworz (1 : 2), RejZwierc (1 : 1), SkarKaz (1 : 2).G godnégo, godniejszégo (58), godniejszego (1) RejKup; -égo (6) Strum (2), Oczko, PudłFr, KochCzJan, JanNKar, -ego MurzNT (2), -(e)go (50).D godn(e)mu (1).A godné, godniejszé (20); -é (3), -(e) (17).I godnym (5), godn(e)m (3); -ym BibRadz, BiałKat, RejPosWstaw, Phil; -(e)m FalZioł, RejPs; -ym : -(e)m GliczKsiąż (1 : 1).L godnym, någodniejszym (4), godn(e)m (1) FalZioł.V godné (1).pl N m pers godni, godniejszy, någodniejszy (215). m an godn(e) (2). subst m i f godné, godniejszé (80); -é (12), -(e) (68). n godné, godniejszé (31), godny (1) RejWiz; -é (2), -(e) (29).G godnych, godniejszych (101).D godnym, godniejszym (32).A m pers godné, godniejszé, någodniejszé (84), godnych (1) StryjKron; -é (17), -(e) (67). m an godniejsz(e) (1). subst godné, godniejszé (70); -é (10), -(e) (60).G a. A m pers godnych (4).I m godnémi, godniejszémi (35), godnymi, godniejszymi (34); -émi FalZioł, RejPs, GliczKsiąż (3), RejPosWstaw, BudBib, PaprPan, ModrzBaz (6), KołakSzczęśl, SarnStat (6), SkarKazSej; -ymi MetrKor, SeklWyzn, GroicPorz, KrowObr, RejZwierz, OrzRozm, BielKron, KwiatKsiąż, RejPosWiecz2, CzechRozm, NiemObr (2), PudłFr, ArtKanc; -émi : -ymi UstPraw (1 : 1), BibRadz (2 : 1), RejPos (1 : 2), SkarŻyw (1 : 1), LatHar (7 : 7), WujNT (1 : 8); ~ -émi (6), -(e)mi (29). f godn(e)mi (2). n godn(e)mi (1).L godnych (11).V m pers godni (2). subst godn(e) (1).N a. V subst godn(e) (2).du I m (cum nm) godn(e)ma (1) LibLeg 6/116v.

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

Znaczenia
1. Wart, zasługujący; dignus Mącz, Vulg, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; reus Vulg, PolAnt; obnoxius PolAnt; condignus, idoneus, perdignus Cn; w funkcji orzecznika: convenire, mereri Mącz; dignari Cn (1104): Gdy komu chceſz dobrze cżynić/ Ieſli godzien maſz pilen być BierEz P3v; BibRadz Matth 22/8, Apoc 16/6; BielKron 171v, 329; Amamus te in quantum mereris, Miłuyemy cie ták wiele yákoś godzien. Mącz 170d, 375a, 406c; RejAp 51, 51v; GórnDworz Dd3; Strum A4v; PaprPan Dd2v; ModrzBaz 20v; Ieſli téy z námi ſurowośći Będźieſz chćiał vżyć/ iáko złośći Náſze ſą godné KochPs 194; SkarŻyw 171, [197]; KochJez A4v [2 r.]; KochEpit A2v, A3; Godyć ſą gotowe: lecz záproſzeni nie byli godnemi. WujNT Matth 22/8, s. 34 [2 r.], 89, Apoc 16/6; KmitaSpit Av; Názow go/ iáko godźien/ wſzech narodow zdraycą. KlonWor 31, ded **2v; PudłDydo [B5]v.

godny czego (911): Cżłowiek iey rzekł godnáś zgłádzenia/ Gdyś ták złego przyrodzenia BierEz M, E4v, F2v, K2, N4, N4v, R4v, S2; OpecŻyw 2, 161v, 180v; ForCnR D; Czenturzija ieſt ziele ktore ieſt godne policżenia międzi inſzymi wybornemi lekarſtwy FalZioł I 24d, I 24b; BielŻyw 89, 169; BierRozm 18; RejPs 72, 73, 82, 202; RejJóz F2v, H7 [2 r.]; Ach ach takowa nowinka Godna kya vpominka. RejKup G, S, y2, cc3; MurzHist Rv, S4v; godźien ieſt robotnik ſtrawy ſwoiéi. MurzNT Matth 10/10 [idem] k. 46; BielKom B2v, F3v; GliczKsiąż M5v [2 r.]; LubPs F4v, ee3v; Powiedz mi ieſliby był kto godnieyſzy Czyscá nád thego Lotrá? KrowObr 77v, 45, 46v, 126v; Leop 1.Tim 1/15; OrzList dv; WSzytkich ſkárbow ná świecie/ y wſzytkiego złotá/ Godnáby/ zacna páni/ twa dobroć/ y cnotá. KochZuz ktv; RejFig Cc7v; RejZwierz 3v, 25v, 33v, 39, 44, 112; BibRadz Matth 10/10; OrzRozm O3v; Godnieyſza byłá ta żeńſka płeć piſánia w wielkie hiſtorie ná świećie/ niźli Lukrecya Rzymſka BielKron 341, 41, 51v, 126v, 133, 208v (14); KwiatKsiąż A2v, A3; Accusabilis, Godny oskárżenia. Mącz 2a; Commemorandus, Godny przipominánia. Mącz 215c; multinumi equi, Godne dobrych pieniędzy Mącz 236c; Convenit ad eam haec contumelia w czás nań tá potwarz/ godzien tego. Mącz 481d, 26c, 38a, 69d, 75b, 89a (22); OrzQuin F2v, R3, X4; RejAp 36v, 130v; bo tego zacznego tytułu Dworzánin/ táki cżłowiek nie ieſt godzien GórnDworz Ee8, C4, D3, I6v, K8v, N7 (16); RejPos A4, 146v, 179, 238, 250v; HistLan E3v; RejZwierc 49v; Cżyli tego Chriſtus/ Piotr/ Páweł niegodźien/ cżego Luter/ Philip/ Kálwin godźien? WujJud 47; WujJudConf 146; MycPrz II A3, C; BudNT przedm a3, 1.Tim 4/9; CzechRozm 121v, 140v, 204; Naydzye s cżterzech każdego Hetmáńſtwá godnego. PaprPan V2, B, B4, Fv, Dd3v, Ee4; ábym náſzym ludziom iáko ná iákiey tablicy vkazał/ co ſię mi zda w naſzey Rzecżypoſpolitey popráwy być godnego [quae mihi in nostra Republica emendanda viderentur]. ModrzBaz 1; To głos wyrzázánia ięzyká godny [O vocem excisione linguae puniendam] ModrzBaz 89, 20v, 21v, 32, 39, 40 [2 r.] (22); ModrzBazBud ¶6 [2 r.]; czym ieſt ſyn człowieczy Godźien twéy pieczy? KochPs 11, 2, 80; Agápiuſowi znał ſię być wiele zá to powinien/ iſz ſię ſtał godnjm rozmowy ták wielkiego cżłeká. SkarŻyw 15, A4, 25, 30, 69, 119 (17); Słow tych reſponſoriy przeto nie przeprzekłdam [!] ná Polſkie/ że tego/ dlá bluźnierſtwá/ ktore w ſobie maią/ nie ſą godne. CzechEp 172, 99, 140, 320 [2 r.]; NiemObr 64, 101; KochFr 38; KlonŻal B, B2v; KochBr 150; KochSob 66; KochTarn 77; PudłFr 71 [4 r.]; Godźienbyś ſławnodawnych miſtrzów málowánia KochPropKKoch 3, 3 [3 r.]; PaprUp C3v, F4, L; Byłáś wzorem ſpraw vczćiwych: Zá coś godna żáłobliwych Pieśni ZawJeft 45; ActReg 118; Verbereus ‒ Godni byczią. Calep [1112]a, 103b, 384b, 385b, 502b, 578b (10); Phil B, B2, F3, G3; KochCn B3v; KochCzJan A2; Dawnom piekłá godźien/ bom cżłowiek złośliwy GrabowSet S, D4, Mv, S2, S4, X3; KochFrag 43; KochFragJan 3; OrzJan 44, 95; Tyś bo ſam godźien dźiśia Páłacu tákiégo. OstrEpit A2v, A2; Azaſmy też záwżdy tych poćiech iego wdźięcżni/ álbo onych godni? LatHar 248, 105 marg, 328, 484 marg, 682; RybGęśli D2v [2 r.]; A ieſliby tám był ſyn pokoiu (marg) kto godny pokoiu. Hebraiſm. (—)/ odpoczynie ná nim pokoy wáſz WujNT Luc 10/6, Matth 10/10, Luc 20/35, s. 430, l.Tim 1/15, 4/9, s. 742; WysKaz 10; którzy będą vmieiętni w rzeczonym Práwie Máydeburſkim/ y którzy będą godni mieyſcá Láwniczégo SarnStat 955, 1264; WitosłLut A5; Máterya tá godná y Homerá byłá. KlonKrGum Av; PowodPr 10 marg, 14, 18 marg, 36 marg, 47, 51 marg, 58; ábyſmy byli godni dobrych ſwiętych wodzow y páſterzow/ á złemi żeby nas Pan Bog nie karał. SkarKaz 611b, 155a, 206b, 245a, 313a [2 r.], b, 419b; Gdy mię rozumiecie Godnym bydź Złotogrodzki ſpowinowácenia Zwámi, dziękuięć zá to CiekPotr 39, 52; CzahTr B, C3v, C4v; GosłCast 62; SapEpit ktv, B3v; KlonWor 1v; Nietylko ćię Pirámid/ ábo Mánſeołow/ Ale też godną znamy Ołtarzow/ Kośćiołow. SzarzRyt Dv, D4v. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, Wyrażenia.

godny do czego (3): mieyſcá y groby święte/ y rzecży do widzenia godne pokázuią ReszHoz 120; Calep 221b; Phil S2v.

godny czemu (2): BierEz N4v; Było z dawna [...] w naſzych ſtronach mnoſtwo rzecży znamienitich, z ktorych byłaby materia godna piſaniu MiechGlab *2v.

godny ku czemu (19): BielŻyw nlb 3; WróbŻołtGlab A2v; SeklKat Y; RejKup m6v; LubPs G2; GroicPorz ii3; Látá 1532. Nie było v nas nic tákiego/ coby ku piſániu godnego BielKron 422v, 340, 408; KwiatKsiąż H2v, H4; imitabile exemplum, Sliáchetny vczynek godny ku náſliádowániu. Mącz 166a, 18b, 164c; BudBib b; StryjKron 737. Cf »godzien k daru«, »godzien ku wierze«.

cum inf (69): BierEz M2; Drzewo kráſné ij wybrané [...] Nadewſſytki godné tego/ Niéſtz cżlonki boga prawégo. OpecŻyw 161v, 161v; PatKaz II 82v; BielŻyw 87; LibLeg 10/92v; KrowObr A3v, 49, 73, 83v, 162, 164v; Ktoremum ia nie ieſt godzien vpadſſy rozwiązáć rzemycżká v botow iego. Leop Mar 1/7 [przekład tego samego tekstu KrowObr 49, 83v, RejPos 9, 13, 277v, BudNT Luc 3/16, CzechEp 304, WujNT Matth 3/11, Mar 1/7, Luc 3/16, Act 13/25], Sap 18/4; RejZwierz 13; OrzRozm P2v, P4v; BielKron 302; Prot E; SarnUzn G4v; RejAp 49, 50v, 53 [2 r.], 55; GórnDworz Gg4, Hhv; RejPos 6, 9, 13, 277v; BudNT Luc 3/16; CzechRozm 200; GOdna thá pánná v nas być w wiecżney pámięći PaprPan Ddv; ModrzBaz 32; Iákom ia grzeſznicá godną ſię zſtáłá cáłowáć iáſłecżká/ w ktorym Pan moy máludzkim płákał? SkarŻyw 140, 92, 184, 188, 429, 596; StryjKron 125; CzechEp 172, 304; KochFr 83, 127; Godźien był zá vrodą ſwoią/ Tytonowé/ Godźien był mieyſce záśiéść Endymionowé. KochPam 81; KochPieś 38; PudłFr 60; GórnTroas 36; LatHar 260; iużem nie ieſt godźien być zwan ſynem twoim WujNT Luc 15/19; Godźien ieſt Báránek ktory ieſt zábity/ wźiąć moc y boſtwo WujNT Apoc 5/12 [przekład tego samego tekstu RejAp 49, 53, LatHar 260, WujNT 278, 688], Matth 3/11, Mar 1/7, Luc 3/16, 5/21, s. 278 (15); WysKaz 35; SiebRozmyśl F4v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tego (27); aby (78), by (14), żeby (8), (2), ażeby (1)] (103): BierRaj 23; GlabGad A3v; Bowiemeś ſie vpodobáłá tákiemu krolowi ktory ieſt tego godzień/ áby przed niem ná koláná ſwoie vpádłá RejPs 68v, 98v; RejKup ee2v; MurzHist E3v; MurzNT 46, Ioann 1/27; KrowObr 61; poſmiewáią ſie zemnie młodſſy niżli ia/ ktorych ia oycow/ niepocżytałem być godne by mieli ſiedzieć ze pſy trzody moiey [quorum non dignabar patres ponere cum canibus gregis mei]. Leop Iob 30/1, Ioann 1/27, 1.Cor 15/9; OrzList ev; RejZwierz 82v, 91v; BibRadz 1.Cor 15/9, l.Tim 1/15; Pochwyćili go tedy Kápłani y Prorocy y wſzytek lud wołáiąc/ godzyen áby vmárł śmiercią. BielKron 94v, 10, 231; Mącz 88d; OrzQuin X4, X4v; GórnDworz C7, E2, M8, O3, V5, Mm6; ieſliżeś ty tego kiedy godzien ieſt/ iż táka rádość y táki ſmętek ma zruſzyć Páná twego RejPos 196, 45, 228, 262, 323, 341v; BiałKat 28v [2 r.]; Bo ie zowie [...] drzewem nieużytecżnym ktore ieſt godne áby było precż wyciętho RejZwierc 130v; WujJud 107v, 229; CzechRozm 125 [2 r.], 175, 241v, 257, **v; A the cnotliwe matki co ich národziły/ Godne áby w pámięći v nas wiecżney były. PaprPan A2, B3, B4, G4, Y2v, Ee; KarnNap D2v, E2; Dobre záprawdę práwo/ y godne tego/ áby go w Rzecżypoſpolitey vżywano. ModrzBaz 99, 3, 34v, 44v, 62v, 77v (9); y zſtał ſię godnym/ iſz był miedzy przednieyſze vcżnie od Páná pocżytány SkarŻyw 384, 140, 184, 278; CzechEp 93; NiemObr 40, 71; Godnieyſza z vććiwych ſpraw ſwoich żeby byłá W wiecznéy rodźiców łáſce. KochEpit A4; KochFr 122; ReszPrz 7; WerGośc 261; BielSen 2; PudłFr 37, 71 [3 r.]; ArtKanc A11; KochWr 22; PaprUp D; ZawJeft 26; ActReg 118; GostGospSieb +2; Thy ieſteś godzien tego/ żebyś tylko prośił á nic nie brał: A ten záſie godnym ſie zda być/ áby nie proſząc bral. Phil F3; Ieſt mężny Hektor godźień/ by płákano GórnTroas 13 [idem: godźien] 14; bo cżłowiek zaż godźien ták wiele/ Do ſtworzyćielá/ by co rzecz mógł śmiele? GrabowSet T2, Fv; LatHar 272; Pánie/ nie ieſtem godźien ábyś wſzedł pod dách moy WujNT Matth 8/8, Luc 7/4, 6, 7, 1.Cor 15/9; SarnStat 9, 890; SkarKaz 80b, 244a, b; CzahTr F2v.

W charakterystycznych połączeniach: godny bicia, biczowania, błogosławieństwa, ceny (2), chęci, czyśca, ćci odsądzenia, dostojeństwa (2), hetmaństwa (2), imienia [jakiego] (4), kanonizacyjej, klejnota, korony (2), krolestwa (3), księstwa, mianowania, miłosierdzia (4), naśladowania, nauki, nawiedzenia, nieba, nienawiści, niewolej, obdarzenia, obejźrzenia, odpisania, odpowiedzi (odpowiedania) (4), (od)puszczenia (przepuszczenia) (6), odrzucenia, oglądania, opatrzenia, oskarżenia (2), pałacu (2), państwa (4), pereł (2), pieczy, piekła (3), pieniędzy (2), pieśni, pisania (2), podpomożenia, policzenia [miedzy co] (2), poprawy (2), postrachu (2), poszczęścienia, powiedania, pożądania, prace (2), (prze)czytania (2), przezwania [czym] (3), przezwiska (nazwiska) [jakiego] (2), przyjaźni, przyjęcia (7), przymowki, przypominania, rozmowy, rymu, sierdziwości, skarbow, skargi, słyszenia, spalenia, srogości (2), sromoty, stolice, strawy (3), strofowania (4), strzeżenia, tajenia, trapienia, tytułu [jakiego] (6), ukazania, upominka (3), urzędu (5), używania, wdzięczności, wesela, wiadomości, wiarowania, widzenia (4), wielbienia, więzienia, winszowania, w niebo wzięcia, wspominania (wspomnimia) (3), wszytkiego, wymowki, wysłuchania (4), wyrzucenia, wyswobodzenia, wzywania, zatracenia (2), zgładzenia, złota (4), złotogłowu, zniewolenia, zniszczenia, zwierzchności, życzliwości, żywności, żywota (3); godny ku czceniu, ku naśladowaniu, ku pamiętaniu (2), ku pisaniu (4), ku poprawieniu, ku przyjęciu, ku wiedzeniu (2); mało godny (3).

Wyrażenia: »godny baczenia (a. baczności)« = notabilis Mącz (4): GliczKsiąż N6; Lecż iednák y to przedſię godno ieſt bacżenia. RejWiz 120v; Mącz 250d [2 r.].

»godny czci (a. poczciwości, a. uczciwości, a. uczczenia)« = venerabilis Mącz, Calep; venerandus Calag, Calep; honorabilis, (qui) lauream meruit, palma dignus Mącz; augustus, observabilis, reverendus, verendus Calep; honore dignus Vulg [szyk 58 : 47] (105): BierEz E4v; FalZioł IV 54b; BielŻyw 85; połoſćie ſie pokornie przed podnoſkiem iego ábowiem ći ieſt od was tey czći godzień RejPs 145v; SeklWyzn f3v; SeklKat Hv; KromRozm III K4v [3 r.]; Znamy też wezwanie WM, iż każdej uczciwości od nas jesteście godni Diar 39; KrowObr B4, 4v, 126v; RejZwierz 111; BibRadz Tob 3/13; BielKron 55, 275, 352v; Mącz 157d, 186a, 274a, 479d; GórnDworz D5v, D7v, G8v; BiałKat 363v; HistLan E3v; WujJud 48v, 52; RejPosRozpr c2v; SkarJedn 245, 289; Calag 146a; ktory ſię vbiorem y oſobie Papieſkiey cżći godney zdumiáły przypátrował SkarŻyw 318, 71, 107, 118, 273, 299, 595; StryjKron 427; CzechEp [416]; ArtKanc E19; GórnRozm E4v; PaprUp G4, K4; Observabilis – Pocziuoſczi godni Calep [717]a, 115b, 921b, 1109a [2 r.], [1112]b; GrabowSet Vv, X3; Anno święta/ wſzelkiego vczczenia godna. LatHar 464, 67 [2 r.], 267, 454, 458, 475 (38); WujNT 124, 382 marg, 1.Tim 5 arg, 17, 6/1, s. 760, Bbbbbb3v; SkarKaz 158b, 243b; CzahTr C4v; GosłCast 73; SkarKazSej 665b, 671b.

»godny daru, k daru« [szyk 4 : 2] (5 : 1): BierEz G3; OrzQuin X4; HistHel ktv; KlonŻal A2v; Otóż im ten rozeſchły ſzáflik odkázuię/ Bydź ie tákiégo dáru godnymi náyduię. PudłFr 78; KlonKrGum Av.

»dziękowania (a. dzięki) godny« [szyk 2 : 1] (3): godźien ieſt niepośledniei dźięki i ten ktory tę Hiſtorią ſwym nákładem drukować dał MurzHist A4; KuczbKat 225; LatHar 12.

»godny gniewu« = dignus odio Modrz [szyk 4 : 4] (8): Iż czlowiek zuczinku ſwego Ieſt godzien gniewu panſkiego. RejKup Lv, h3; KrowObr 53; Leop Rom 9/22; RejPos 74v; WujJud 105; ModrzBaz 65; SkarKaz 352b.

»hańby (a. gańby) godny« = reprehendendus Calag (3): Calag 476a; CzechEp 49; Otóż cokolwiek ieſt/ bądź pochwały/ bądź gáńby godné [...] Oyczyznie ſwéy dáruię JanNKar A4.

»kaźni godny« = dignus plagis PolAnt; puniendus Calag; verbero Calep [szyk 5 : 3] (8): KromRozm I C2v; OrzQuin D, D2; BudNT Luc 12/48; Calag 469b; Flagitium ‒ Wiſtępek, złoſzc kązni godną Calep 422a, [1112]a; KochPij Cv.

»godny kij(owani)a« = flagrio, verbero Mącz [szyk 1 : 1] (2): Flagriones dicuntur, Szubienicá/ yáko mowiém/ Z ſzubienice ſie vrwał/ to ieſt/ Smard/ Nogieć/ Kiya gódny. Mącz 129c, 484b.

»klozy godzien« (3): Klózy/ á nie Odpowiedźi Królewſkiéy ieſteś ty godźien. OrzQuin D2, D2, F.

»godny łaski« [szyk 14 : 13] (27): ForCnR B4; RejJóz P; GliczKsiąż N6; KrowObr 53; RejWiz 117; kto te kſiąſzki (będąli tey łáſki godne/ áby ie pocżćiwi ludzie w ręce bráli) cżytháć będzie GórnDworz V5, D2v, D4v, Bb5v, Ii7; RejPos 105v, 169, 256; RejZwierc 3, 265v [2 r.]; A żaden niewie/ ieſli łáſki álbo niełáſki Bożey godźien. WujJud 68, 68v, 105; SkarŻyw 26; A téż ledwe ſye kiedy dźiéćię vrodźiło/ Coby łáſki rodźiców ſwych ták godné było. KochTr 11; KochFr 60; GrabowSet P; LatHar 209; JanNKar B; SkarKaz 161b, 352b.

»godny miłości (a. miłowania)« = amabilis Calep [szyk 11 : 4] (15): KromRozm III Dv; Dignius nihil est quod ametur, Miedzi wſzemi ynſzymi godzień miłośći. Mącz 88d; kto chce áby go miłowano/ trzebá żeby ſam miłował/ y był godzien obycżáymi/ y poſthępki ſwemi miłośći GórnDworz Ccv, M8, Aa3, Bb6v, Cc2, Cc2v (9); Calep 62b; KochCn B4v; LatHar 263; ieſli to miłuie/ co miłowánia godnego być rozum zdrowy vkázuie. WysKaz 7.

»godny nagrody« [szyk 3 : 1] (4): Ieſt káżdy wierny ſługá nagrody ſwey godny. Prot D3; PaprPan D2; CiekPotr 78; CzahTr I2v.

»godny nieśmiertelności« = dignus immortalitate Mącz [szyk 1 : 1] (2): Mącz 45c; Cżemuż wáſze wyroki ſrogie Niedbáią nic ná wieki drogie Zacnych mężow/ ách nieśmiertelnośći godnych KlonŻal D.

»ognia godny« (2): pięknie go ná mieyſce gdzie pácholętá długo z kámieńmi zſtały/ wyprowádziwſzy: krzyknął ná towárzyſze/ áby biły iáko łotrá/ ogniá godnego. SkarŻyw 459, 574.

»opłaka(wa)nia (a. płaczu) godny« = deplorandus Mącz; flebilis, lamentabilis Calep [szyk 5 : 4] (9): MurzHist R2; Mącz 306b; WujJud 242v; ReszPrz 98; Godno płáczu nieſczęśćié/ y twoiá przygodá KochPieś 39; Calep 423b, 579b; LatHar 271; że ſtan nieſzcżęſny cżłowieká grzeſznego ieſt ták bárzo mizerny/ y wſzelkiego opłákánia godny WysKaz 22.

»pamięci (a. pamiątki, a. pamiętania) godny« = memorabilis Mącz, Modrz, Calep; memorandus Modrz [szyk 40 : 21] (61): SeklKat A2; MurzHist P2; NAdobny á káżdemu pámięći godny ieſth then Dawidow Pſalm LubPs X2v, kt, N6v, P4v, ee4v; KrowObr 105v; RejZwierz 1, 114; BibRadz *4v; BielKron 333v, 375, 415, 421v, 424v; Memorabile ingenium, Niepoſpolity dofćip/ rozum zwłaſzczá godny pámiętánia. Mącz 215c, 215c; OrzQuin Rv; SarnUzn B6v; HistLan A2v; RejZwierc 252v; RejPosWstaw 41v; BudBib b, Esth 9/28, 2.Mach 7/20; BiałKaz L3; StryjWjaz kt; CzechRozm 97; PaprPan A4, B3, V2, Cc2, Ee2; Tákowy tedy podatek/ ktoryby dla Rzecżypoſpolitey był ſkłádan/ niebyłby policżon miedzy wyſtępki Simoniey/ ále miedzy wielkie á wiecżney pámiątki godne dobrodźieyſtwá [sed in summis ac immortalibus beneficiis numeraretur]. ModrzBaz 139v, 21v, 89v; SkarJedn A5; StryjKron 406 [2 r.], 477, 752, 782; CzechEp 82; NiemObr 81, 142, 168; GórnRozm D3v; Oprawdziwi Panowie o Krolowie pamieci godni PaprUp D, F4, I; Calep 651a; Phil S3 marg; WujNT 93; SarnStat 106, 1036, 1056, 1185; SiebRozmyśl E2; KlonKr F3v; PowodPr 11.

»(po)chwały (a. (po)chwalenia, a. wychwalania) godny« [w tym: godny czci i chwały (41)] = laude dignus Mącz, Modrz; gloriae dignus Vulg; excellens laude, (qui) lauream meruit, palma dignus, praedicabilis Mącz; laudabilis, laudandus, (qui) laudem meretur Modrz; commendabilis Calep [szyk 69 : 48] (117): Prorok wyznawa iáko ieſt wielkiei chwały godno wielmożne imię páná náſſego RejPs 161v, 23v, 95, 105v, 119v, 134 (11); Ktory obycżay záprawdę godzyen pochwalenya GliczKsiąż F3v, P8; KrowObr 42, 69v [2 r.], 173, Vuv; Leop 1.Thess 1 arg, Hebr 3/3; BibRadz I *2; BielKron 68; lauream adeptus est et lauream meruit, Vkoronowan yeſt/ godzien czći y chwały. Mącz 186a, 46c, 85d, 88d, 274a; RejAp 50v, 55; chcąc pozyſkáć łáſkę białychgłow ſwych cżynią rzecży pochwały godne GórnDworz Ll3, Cv, D5v, D7, D7v, G8v (17); BiałKat 333v; KuczbKat 225; WujJud 106, 113v; BudBib Kaw A3; ModrzBaz 2, 13v, 40, 56v; KochPs 197, 215; StryjKron A; CzechEp 49, [416]; ReszPrz 24; ReszHoz 140; ArtKanc E19; GórnRozm C2v, I3; PaprUp H; ActReg 47; Calep 221b; GrochKal 3; Phil H2, O3; GrabowSet Y; KochFrag 22; LatHar 50, 56, 57 marg, 458, 486 (35); KołakSzczęśl C4; WujNT 293, 536, Hebr 3/3, s. 760; JanNKar A4; JanNKarGórn D4; SarnStat 3v; Ieśli ieſt Cnotá chwały godną wſzędźie/ Tedy ma Lutnia ćiebie ſławić będźie SzarzRyt D4v.

»podziwienia (a. dziwu, a. podziwowania) godny« = mirandus Mącz; admirandus Calep [szyk 10 : 2] (12): RejPs 65v; Mącz 223c; BudBib 2.Mach 7/18; Oczko 8v [2 r.]; RZadka rzecż [...] pokorá w młodym/ y gdy ſię náyduie/ podziwienia godná ieſt SkarŻyw 136; Calep 25a; Phil O3, O4; WysKaz )?(2; PowodPr 62; Rzecż dźiwu godna SkorWinsz ktv.

»godny pomsty« [szyk 4 : 1] (5): Bo ony ktoreś zábiiał kąſániem ſzáráńcżey y much/ [...] gdyż godni byli tákiey pomſty [digni erant ab huius modi exterminari Vulg]. BibRadz Sap 16/9; podobnochmy ſpráwiedliwie godnieyſzy więtſzey pomſty y więtſzey niełáſki/ niżli pogáni RejPos 74, 74v, 75v, 168.

»(po)śmiechu (a. wyśmiania) godny« = deridiculus, derisorius, ridendus Calep [szyk 6 : 4] (10): OrzRozm T3; GórnDworz O8v; WujJud 242v; RejPosWstaw 41v; NiemObr 40; GórnRozm L2v; Calep 310a [2 r.], 924b; Pátrząc do iákicheśćie nieprzyſtoynośći/ y práwie dźiećinnych y śmiechu godnych poſtępkow/ y zágmátwánia przyſzli. SkarKazSej 694a.

»potępienia godny« [szyk 6 : 4] (10): gdźie tám wſzytkie Sákrámentarze przeklina/ y wiecżnego potępienia być godne wyznawa. WujJud 171; RejPosWstaw [213]v; Nie tylko zle czynić ieſt rzecz potępienia godná; ále y dobrze nie czynić. WujNT 13, 43, 403, 527, 550, 738, 787; SkarKaz 312a.

»powroza godny« [szyk 2 :1] (3): RejZwierz 117; kthorzy/ áni ſą ták nędzni/ żeby ku vlitowániu ſerce poruſzáli: áni thák bárzo niecnotliwi/ żeby powrozá byli godni GórnDworz O3; SkarŻyw 574.

»przygany (a. (na)ganienia, a. zganienia) godny« = vituperabilis Mącz, Modrz, Calep; damnandus, reprehensione a. vituperatione dignus Modrz; reprehensibilis Vulg [szyk 10 : 4] (14): Mącz 500b; GórnDworz Cv, H8; ModrzBaz 17, 26v, 59v, 61v [2 r.]; Nie naydzieſz nic w wierze y obycżáiách ich/ co by przygány godnego było. SkarŻyw 306; StryjKron A; Calep 1131b; ſprzećiwiłem ſię mu w twarz/ iż był godźien nágánienia WujNT Gal 2/11, s. 655, Aaaaaa4v.

»godzien sądu (a. osądzenia)« (7): ktokolwiek rzecze bratu Racha/ albo ſzalencze/ godzien ieſt ſądu albo ognia piekielnego SeklKat Iv, I3; RejKup dd5; á gdzieby kto kogo zábił/ będzie godzien oſądzenia. Leop Matth 5/21, Matth 5/22; RejPos 179 [2 r.].

»godny (s)karania, winy« = dignus plagis Vulg; castigabilis, culpabilis, reprehensibilis Mącz; animadversione a. poena a. supplicio dignus Modrz; puniendus Calag; verberabilis Calep [szyk 37 : 22] (55 : 4): Godnieyſzyſz tym więtſzey winy BierEz K2, K2, Q4; LibLeg 10/92; RejPs 87; RejKup Sv; MurzNT 18v; MurzHist Q; GroicPorz cc3; KrowObr A3, 204v; Leop Deut 25/2; Bo ták godzien karánia złodziey iáko y łgarz. RejZwierz 13, 12; BibRadz I 278d marg; Mącz 40c, 71b, 210d, 307d, 318b, 415c; GórnDworz O3, P6v, Aav, Ff4v; RejPos 75v, 168, 179; BiałKat 173v; BielSat C2v, C3v; KuczbKat 185 marg; RejZwierc 76v, 257, 260v, 261, 261v, 265v [2 r.]; Strum L4v; ModrzBaz 5v, 31, 66, 77v, 82v; Calag 469b; CzechEp 115, 248, 281; BielRozm 19, 21; GórnRozm L2v; Calep [1112]a; WujNT 21, 34, Luc 12/48; KRześćiánie wyſtępni cżemu nád żydy karánia od bogá godnieyſzy. PowodPr 16 marg; SkarKaz 387a; CiekPotr 8.

»sławy (a. wysławiania, a. (wy)sławienia) godny« = praedicabilis Mącz, Calep; gloriandus Calep [szyk 16 : 12] (28): BielŻyw 93; RejZwierz 88; BielKron 424v; KochSat B2; Mącz 85a; Długoby y o inych zacnych Mężoch nieśmiertelnéy ſławy godnych [...] przypomináć OrzQuin R3v; GórnDworz Bb2v; HistHel ktv; BudNT przedm a4v; Godzyen iák inſzy Hetman záwſze tákiey ſławy PaprPan Q4v, Kv, S4, Vv [2 r.], Ee2; SkarJedn 314; Oczko 11; StryjKron 752; GórnRozm E2; Calep 458b, 831a; GrabowSet T4, Y; Chwálebny y wyſławiánia godny ná wieki. LatHar 67, 423; SarnStat *6v; VotSzl C; CzahTr ktv.

»godny szubienice, obieszenia« = suspendio dignus Mącz (1 : 1): Mącz 289c; rozſądź miedzy mną á miedzy ſobą kthoby godnieyſzy był obieſzenia miedzy námi. RejZwierc 135.

»godny śmierci, zabicia« = dignus morte PolAnt, Vulg; obnoxius morti, reus mortis PolAnt; filius mortis Vulg; capitalis Calep [szyk 19 : 15] (33 : 1): BierEz L3v, R4; RejJóz P; HistAl E3, E5; MurzNT Matth 26/66, k. 211 marg [2r.], Luc 23/15; KrowObr 43v; Leop 2.Reg 12/5, Luc 23/15; BibRadz 3.Reg 2/26; Iuż go byli chcieli wolnego vcżynić/ ále zá tymi ſłowy iego záwołáli/ godzyen śmierći. BielKron 109, 71, 145v; Y ty zábićia (godzien) niezbożny kśięże Izráelſki BudBib Ez 21/30[25]; SkarŻyw 113; Phil Q2; Calep 163a; LatHar 274, 316, 696, 723; rozmawiáli z ſobą mowiąc: Iż nic nie vczynił ten człowiek godnego śmierci/ ábo więźienia. WujNT Act 26/31, Luc 23/15, Act 23/29, 25/11, 25, Rom 1/32, s. 527; SiebRozmyśl H3; SkarKaz 610a; SkarKazSej 703b.

»godny uważenia (a. uważania)« [szyk 9 : 9] (18): SarnUzn F5v; CzechRozm 9v; CzechEp 179; NiemObr 142; Cżego mamy iáſny/ oſobliwy/ á vważánia godny przykład in vitis Patrum. WerGośc 255; GórnRozm N; ActReg 134, 136; Phil H; WujNT przedm 11, s. 520; SarnStat 1272; PowodPr 3, 11, 57, 72; SkarKaz 206b; CzahTr C3v.

»wiary, k(u) wierze (a. uwierzeniu) godny« = credibilis Mącz, Calep; fidelis PolAnt, Calep; locuples Mącz; fide dignus JanStat; bonae fidei Cn [szyk 35 : 30] (63 : 2): MetrKor 40/821; MiechGlab *5; Thedi thaky ma prziſzyancz ze dwyema swyathkoma godnema vyary LibLeg 6/116v, 6/115v, 116v, 11/69; RejPs 52; to ieſt nie podobna [...] ani k wierze godna RejJóz O7; Aċ to rzecż jeſt niepodobná A ni kuwierzenju godná RejKup o2v; MurzHist F2v; KromRozm II x2; KromRozm III B7; KrowObr 20; UstPraw H2v; BielKron 272, 352v; Mącz 67d, 337a, 452a; GórnDworz Cc5; WujJud 262; BudNT 1.Cor 7/25; PaprPan Ff3; SkarJedn 100; SkarŻyw 93 [2 r.], 319, 364, 389; StryjKron 180; Gdze przitym Beli vcziwy a dobrzi Ludzę wyari godni. ZapKościer 1584/51, 1582/31v, 1583/37, 1584/45, 51, 1585/53v (9); ReszPrz 26; ReszHoz 124, 133, 139; Calep 268a, 418a; WyprPl B4v; LatHar 57, 511; WujNT 717; tá to iſta Conſtitucia zá czáſu ſczęśliwégo náſzego pánowánia [...] byłá dźierżáná [...] y liſty godnémi wiáry [litteris autenticis JanStat 1018] pod záwieſzonémi pieczęćmi Máieſtatu tegóż Królá Káźimiérzá potwiérdzoná SarnStat 952, 222, 259, 613, 625, 701 (15); wſzytko co náuczáli wiáry godne było. SkarKaz 417a.

»wstydu godny« = pudendus Calep (2): Calep [872]b; A w ich poſelſkim kole/ o Boże moy/ iákie tám wſtydu godne poſtępki. SkarKazSej 694b.

»wzgardy (a. wzgardzenia) godny« = aspernabilis Mącz, Calep [szyk 3 : 1] (4): Mącz 407b; RejPos 168; Co ieſli nic nieieſt wzgárdy godnego [contemptione dignum]/ iedno wyſtępek ModrzBaz 58; Calep 103b.

»godny zalecenia (a. zalecania)« = commendabilis Modrz (2): ModrzBaz 118; bo to tylko cżłowieka godnego cżyni zálecenia/ co ſam dobrego y pocżćiwego ſpráwuie. WysKaz 40.

»godny zapłaty (a. odpłaty, a. płacy)« = dignus mercede PolAnt, Modrz, Vulg [szyk 15 : 4] (19): SeklKat H2, L3v; GliczKsiąż M7; áby tákowe fráſzki iney zapláty były godne GórnDworz M5, Z8, Ee8; KochMon 21; Godzien bo ieſt robotnik zapłáty ſwey. BudNT Luc 10/7 [przekład tego samego tekstu SeklKat H2, L3v, GliczKsiąż M7, ModrzBaz 93, 138v, LatHar 128, WujNT Luc 10/7, 1.Tim 5/18, PowodPr 22]; ModrzBaz 93, 138v; Tákić był żywot y poſtępek Ianá tego. ktory zwyćiężywſzy Cżártá/ godnym ſię ſtał zapłaty wiecżney SkarŻyw 136; LatHar 128; WujNT Luc 10/7, s. 537, 1.Tim 5/18; WysKaz 48; SiebRozmyśl K4v; PowodPr 22; BOday zdrow był Praktykarz/ z tey roſkoſzney pracy/ Prożno iż iuż ieſt godźien oſobliwey płacy. PaxLiz C3v.

Szeregi: »godny abo niegodny« (1): iż ſie sſtánie potym ábo godnym ábo niegodnym łáſki Páńſkiey RejZwierc 3.

»godny i (a) winny« [szyk 2 : 1] (3): KrowObr 43v, 53; A ia powiádam/ że káżdy kthory ſie gniewa ná brátá ſwego winien á godzien ſądu [reus erit iudicio]. Leop Matth 5/22.

»zasłużyć i być godzien« (2): kto chce mieć łáſkę páńſką/ trzebá żeby ią záſłużył/ y był iey godzien GórnDworz L, K8v.

2. Nadający się, zdatny; aptus BartBydg, Mącz; idoneus Mącz, Calep; appositus, conveniens, dexter, habilis, maturus Mącz (262): BartBydg 12b; Dexter, Práwy/ który yákoby ná práwey ſtronie yeſt/ Też/ ſpoſobny/ godny. Mącz 84a; Maturus, Godny/ tráfny/ potemny/ wczeſny. Mącz 211c; Appositus, Tráfny/ potemny/ godny/ rządny słuſzny ku czemu. Mącz 310a, 13a, 164c, 482a; Calep 500b.
a. O rzeczach, zwierzętach, miejscach, czasie: pożyteczny, użyteczny, mogący do czegoś służyć, z którego można coś zrobić, kiedy a. z którym można coś zrobić z pozytywnym skutkiem, spełniający pewne umowne warunki; aptus, idoneus Mącz (96): Ma być poſilona godnem iedzeniem j piciem poſilaiączym FalZioł V 25v; Bo prawy bok nie ieſt tak godny/ ani tak wolny dla zaliężenia wątroby kędyby dziecię wyjać [!] FalZioł V 34v, V 59v; Mącz 187c; A gdyſz [...] ku látom godnym przyſzedł/ daná mu ieſt pánná z dworu Ceſárſkiego zá małżonkę. HistRzym 123; POłożenie Woyſká y rozbijánie Namiothow bywa v nich co ná nagodnieyſzym mieyſcu BielSpr 54, 7, 27; GostGosp 100.

godny czego [= do czego] (2): ſtych yedną [suknię] przegral [...] a druga wlyeſſye zoſtawyl bo noſſenya nyebila godna LibMal 1546/121; Calep 586b.

godny kogo, czego [= dla kogo, dla czego] (4): ZOwiemy tedy wyzwolone álbo wolne nauki/ ktore ſą wolnego człowieka godne KwiatKsiąż E2, I3; Twóy to dar/ ieſli oná [pieśń] będźie godna świátá. KochPhaen 1; KołakCath B.

godny do czego (11): Kto w cudzym gáiu vrąbi dąb godny do ośi/ [...] tákowy temu czyi ieſt gay przepada winy trzy grzywny UstPraw E4; Mącz 33d; iż to ták wielmożne á wiekuiſte Boſtwo nigdy ſámo przez ſię z żadnym ſtworzeniem nie mowiło/ iedno [...] álbo przez Anyołá/ álbo przez Proroká/ álbo wżdy przez iáki poſrzodek do tego godny RejAp 4v; SkarJedn 66; Oczko 7; StryjKron A3v; Kędy błotá ſą/ ná ktorych trzćiná godna do przykrywánia/ lećie kiedy wyſchnie żąć to kázáć GostGosp 104, 24, 36, 86; LatHar 483.

godny komu, czemu [= na co] (2): dzien poſłom godny Goski A4; vdzyáłay kádzenie poświęceniu godne BielKron 33v.

godny komu, czemu [= dla kogo, dla czego] (4): BierEz P3v; FalZioł III 25a; muſzę ich na then nowy rok naucżyć nieczo dobrego á im godnego. LudWieś B3v; iedz potráwy kthore baczyſz ſwemu przyrodzeniu/ (ábo płći) godne SienLek 12v.

godny ku czemu (54): ZapWar 1504 nr 1954; OpecŻyw 154; OpecŻywPrzedm C3; Statio. Ein ſchiff ſtet. Myeſce godne ku poſtáwyenyu łodzy Murm 25, 108; BartBydg 149; liſth Mlecżowy ieſt godny ku lekarſtwam FalZioł I 42d, I 31d, 40c, 47c, 50c, 56c (16); Bowiem okrągła figura ieſt na godnieyſza ku przijęciu wſię wiela rzecżi GlabGad B2v; MiechGlab 22; Koniec wyrwany Sálomoná/ godny dziewetzkom ku polſſtzyznie. March3 Xv; RejKup cc4; gdzieby mogli wrodę ſlodką á godną ku piciu bráć. HistAl H5, H3v; GliczKsiąż O8, O8v; Leop Ex 30/35; UstPraw E4; BibRadz Ez 15/3; Goski A4; OrzRozm P3; ty rzecży mądry cżłowiek v ſiebie roſtropnie záchowa/ iáko ku náuce godne/ ále nie iáko Bogu przyiemne BielKron 25; mowę ſobie zmyſlili ku kradzieży godną/ áby im nikt nierozumiał iedno ſámi ſobie BielKron 261v; przyiecháliſmy ku iedney rzece godney ku żeglowániu BielKron 451, 147, 282 [2 r.], 339, 448v, 455 [2 r.]; KwiatKsiąż E3v; Receptibilis, [...] Godny ku prziyęciu. Mącz 36b, 24d, 387a, 496d; SienLek 5v, 112v; Których to Roków ſądzenié piérwſzé będźie w piérwſzy dźien powſzedni po Trzech Królách/ ieſli będźie godny ku ſądzeniu [prima die feriali... si fuerit iuridica JanStat 466]: to ieſt/ którégo niedźielá álbo inné święto wielkié nie przekáźi. SarnStat 729, 209.

godny na co (3): Ia kom ya nyepobral drzewa szosznowego Gothnego nabudovanye ZapWar 1509 nr 2029; FalZioł IV 20a; ModrzBaz 121.

godny w co (1): Equi ad vecturam idonei, Konie godne w wóz Mącz 477b.

cum inf (1): ninie cżás godnieyſzy ieſt wypełnić obietnicę niż w ſtárośći HistRzym 77.

W charakterystycznych połączeniach: godne lata (3), miejsce (9).

Wyrażenie: »czas godny« = opportunitas Mącz [szyk 8 : 1] (9): FalZioł I 50b, IV 3a; zkądże maiąc dobry przyſkęp [!], pocżął cżaſow godnych naiazdy cżynić MiechGlab 65; GliczKsiąż O8, O8v; Mącz 38b; HistRzym 61, 77; ArtKanc S17.
Szeregi: »dobry, godny« (1): Koły do iázu dobre/ godne/ źimie w dobrą drogę nagotowáć GostGosp 86.

»niegdy godny, niegdy niegodny« (1): iż ſye więc niektorym záchćiewa/ niegdy rzeczy godnych niegdy niegodnych ku iedzeniu SienLek 112v.

»godny a słuszny« (1): rozumyem temu że dla tego cżáſu godnego á ſluſſnego pátrzał ſobye ku ożenyenyu áby ſie yedno był nye ożenił. GliczKsiąż O8v.

b. O ludziach i ich władzach umysłowych: mający predyspozycje do czegoś, zdolny, umiejący coś zrobić, mogący oddać usługi; idoneus PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; habilis Mącz, JanStat; aptus Modrz, JanStat; dexter, maturus Mącz; dignus Modrz; capax, sufficiens JanStat (158): RejFig Cc7v; cżyń zemną ſam á ſam o to/ álbo wyſadz kogo rozumieſz być tákiego nagodnieyſzego/ á ia tákież drugiego przećiw tobie BielKron 101v, 112v, 423v; Nubilis virgo, Pánná ná wydániu, Godná zá mąż. Mącz 252c; poſłáli tu złocżyńcow 30000. z legią wielką/ ktore obrácáli/ iedny páść dobytki/ drugie ná ſtraż/ drugie ná bitwę co godnieyſze BielSpr 69.

godny kogo, czego (4): Ten y inſſy ktorem tu wymyenił/ iż byli godni thego vrzędu [...] ſluſſnye theż by ná to ich wezwano. GliczKsiąż L7; Mącz 211c, 498c; zoſtáwowáłá ſyná málucżkiego/ y Ruffinę iuſz mężá godną SkarŻyw 140.

godny do czego (23): GliczKsiąż H4v; BibRadz I *2v; Rády trzebá/ do ktorey nie ieſt káżdy godny. Prot B3v; RejPos 215v; RejZwierc 40v; PaprPan Y; Napirwſze ſtáránie ma być o náucżyćieloch y vcżnioch: áby y oni [...] do náucżánia godni/ y ći do przywykánia ſpoſobni obieráni byli ModrzBaz 134v, 26, 37v, 93v, 134v, 138; á godnych do roboty y poſług iáko bydłá/ więcey niż ſześć tyſięcy duſz Niemieckich w nędzną niewolą wywiedli StryjKron 406; NiemObr 70; SarnStat 434, 663, 1075; kto ták domu rządźić nie vmie/ do kośćiołá rządzenia godny nie ieſt. SkarKaz 44b. Cf »godny do bitwy«, »godny do boju«, »godny do wojny«.

godny komu, czemu (21): ForCnR B4; zetesz moge bicz przyaczielowy swemv godnieyschi a nieprzyaczielowy ſrosschi LibLeg 10/152v, 11/14; MurzHist Nv; GliczKsiąż E4, H5v, M8v; RejWiz 81, 88v; RejZwierz 54v, 58v, 91; BibRadz 2.Tim 2/21; BielKron 184v; RejZwierc 22, 93; KochTarn 74; Phil D2; OrzJan 60; SarnStat 193; Y da Bog nie iedno mnie, y domowi ſwemu, Ale godnym bydź może Rzeczypoſpolitey CiekPotr 11.

godny ku czemu (61): Ci ku prawu godni ſą, ktorzy nie zgniewem ale ſprawiedliwoſcią rzecży ſprawuią. BielŻyw 119; ale ktore długie nogi maią godnieyſze ſą ku rodzeniu GlabGad P7, N2, N2v, P6; MiechGlab *2v; LibLeg 10/151v; GliczKsiąż B5, C8, O3v; LubPs A6, Z6; KrowObr 7; RejZwierz 56; BibRadz Eccli 50/30, 2.Tim 2/2, 24; BielKron 41, 101, 183, 184v, 235, 357v; ktorzi godnieyſzy dowcip ku naukam máią niż ciáło ku woynie KwiatKsiąż M, B, K, Kv; Foelix ad literas, Godny ku nauczaniu. Mącz 133a; BielSpr 1v, 2, 15, 37v; RejPosWstaw 22; y niémáſz téy Kápituły/ któraby ludźi vczonych y biegłych [...] w ſobie nie miáłá/ którzy nie mniéy ſą godni ku potrzebie/ iáko téż ku czći y ozdobie kośćiołów [non minus necessitati, quam etiam honori et decori Ecclesiarum suffieientes JanStat 197] SarnStat 180, 187, 196, 237, 923. Cf »godny ku bitwie«, »godny ku bojowi«, »godny ku walce«, »godny ku wojnie«.

godny na co (24): GlabGad D2, P4v; Niewſſyſcy mogą być godni ná wſſyćko. March3 V7; GliczKsiąż C6v, O5v, P4; BielKron 157v, 167v, 240; BielSpr 2; PaprPan I4v, N2, N3v, S4; ModrzBaz 43v; ná ták wielki vrząd godzienem nie ieſt. SkarŻyw 235, 171, 201, 320; SarnStat 9, 562, 890, 911. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

godny w czym (10): BierEz Qv; BielKron 101; Mącz 123a; GórnDworz N3v, X4; PaprPan Bb4; Zebyś godnym był vznan w tey robocie. Phil S6; Którzy to nieináczéy będą prziymowáni w kápitułach: iedno których przełożeni mieyſc godné w tákowych náukách doktorſkich pochwalą [quam loci ordinarii idoneos et in facultatibus ipsis Doctoratu dignos approbaverint JanStat 198] SarnStat 180, 197, 923.

cum inf (4): Tu opuſzcżę ine Ceſárze Konſtántynopolſkie/ ktorzy [...] byli mdli á máło godni wielkich rzecży ſpráwowáć BielKron 168v, 143v; GórnDworz V7, Gg2.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: na to (1); aby, żeby] (2): Ano ſłudze Páńſkiemu nie trzebá walcżyć/ ále ćichym być ku wſzem vcżytelnym (marg) to ieſt/ godnym zeby náuczał. (‒) BudNT 2.Tim 2/24; Ieſliby kto rozumiał/ żeby ten obywátel Páńſtwá Weneckiego ktory ma być obran/ niebył godny ná to/ áby ták wielki vrząd ná ſobie nośił/ [...] ſzcżerze powie/ co o onem cżłowieku rozumie ModrzBaz 46.

W charakterystycznych połączeniach: godny na kapłaństwo, na krolestwo, na małżeństwo, ku nauczaniu (ku uczeniu, ku naukam, do nauczania, w naukach) (9), ku płodu, ku posłudze, ku potomstwu, ku prawu, do roboty (2), ku rodzeniu, do rządzenia (na rządzenie) (4), na sprawy, na urząd (urzędu, do urzędu) (7), na wszytko (ku wszytkiemu, na wszem, na wszytkim, do wszego, ku wszem rzeczam, ku rzeczy wszelakiej, we wszystkich sprawach) (16); godna męża (za mąż) (4); mało godny (4).

Wyrażenia: »godny ku bitwie, do bitwy« [szyk 4 : 1] (3 : 2): ták iż mogł mieć wſzytkiego ludu godnego ku bitwie o piętnaśćie tyſiąc BielKron 247, 73v; BielSpr 60; W więkſzym połku do bitwy godnych máło było StryjKron 632, 290.

»godny ku bojowi (a. bojowaniu), do boju« = accinctus a. expeditus a. praeparatus ad pugnam, fortis robore PolAnt [szyk 10 : 3] (11 : 2): było w Izráelu ośḿ kroć ſto tyſięcy ludu rycerſkiego godnego ku boiowi [virorum fortium evaginantium gladium] BibRadz 2.Reg 24/9, Num 31/5, 4.Reg 3/26, 1 Par 7/40, 12/23, 30, 35; że żadna ina náturá iedno złodźieyſka á mordowna godná ku boiowániu nie ieſt. OrzRozm L; PaprPan M; GórnRozm L4v; że niezliczona liczbá młodzi ſzlácheckiey do boiu godney/ tu domá prozno zoſtawáłá VotSzl C3.

»godny ku walce, ku potkaniu« [szyk 8 : 1] (8 : 1): przebrawſzy lud co godnieyſzy ku podkániu [...] położył ſie nád Dybrą BielKron 244v, 39v, 43 [3 r.], 47, 88, 438v; inſzego ludu bywa doſyć/ ále máłogodnego ku walce BielSpr 60.

»ku wojnie, do wojny godny« [szyk 2 : 1] (2 : 1): ludzi tylko ku woynie godnych [exercitus pugnatorum] ktore zlicżono/ ieſt cżterdzieśći y ſześć tyſięcy/ y pięćſeth. Leop Num 2/11; UstPraw D3; StryjKron 662.

Szeregi: »godny a fortunny« (1): ku inym rzecżam godny á fortunny był/ iednoć do oycow wielebnych nie miał fortuny BielKron 183.

»godny i pilny« (2): tedy ten vrząd ich inym godnieyſzym y pilnieyſzym [habilioribus et magis assiduis JanStat 497] przez nas ma bydź dan bez omieſzkánia SarnStat 563 [idem] 895.

»godny a potrzebny« (1): Iuż ſie iedno o tho ſtára iákoby nie iedno ſobie/ ále wſzytkim wedle ſtanu káżdego godnym á potrzebnym mogł być. RejZwierc 22.

»pożyteczny a godny« (1): ktore go ſławnym y pożytecżnym á godnym ſynem Oycżyznie vkażą Phil D2.

»godny a skłonny« (1): ále ku ktorey kto ſtych wypocżytánych nauk godny á ſkłonny będzie/ tey niechay miedzy inſzymi obrawſzy náſladuie. KwiatKsiąż K. [Ponadto przy innym szeregu 1 r.].

»godny i sposobny« (2): NiemObr 70; Poruczniki y Towárzyſze [...] godné y ſpoſobné do rzeczy rycérſkich/ ile ich ſpoſobnym doſtáć mogą/ żeby prziymowáli SarnStat 434.

»stosowny albo godny« (1): ku ktorym byśmy rzecżom ſprzyrodzenia ſkłonni á ſtoſowni álbo godni byli/ ku tym nawięcey chuć á vśiłowánia náſze przykłonione máyą być KwiatKsiąż B.

3. Mający wartość mniej więcej równorzędną, taki, jakiego ktoś albo coś jest warte, należyty (271): Ale temu ná odpor/ niewiáſtá ſzalona/ Nic godnego nie máiąc/ zda ſie być vcżona BielKom B6; Dignum patella operculum, [...] Godne wieczko ná táki ſzłoyek. Mącz 88d; Valor, Wagá/ ważność/ to yeſt/ yáko co wiele waży godno yeſt álbo w ſobie ma. Mącz 474a, 217d; GrabowSet A2.

godny czego (1): mam zá to iż vtrapienia tego czáſu ninieyſzego/ nie ſą godne oney przyſzłey chwały WujNT Rom 8/18.

godny czemu (1): Płácz niechay godny będźie tákiému żalowi. GórnTroas 59.

godny ku czemu (1): ále ná tych twoich wymowkách niedoſyć mam/ bo nie ſą godne ku vcżynku twemu BielKron 228.

Szereg: »godny albo powinny« (1): Meritos imponit honores, Godne álbo powinne ofiáry ofiárowáł. Mącz 217d.
a. Stanowiący właściwe zadośćuczynienie, sprawiedliwy, słuszny, wymagany; dignus PolAnt, Vulg, Modrz, JanStat, JanPrzyw; condignus Vulg, JanStat (49): Znam yzem nyeczinyl godney pokuti BierRaj 23v; MurzNT Luc 3/8; gdyż Pan oddał mu tho też godną pomſtą. BibRadz 2.Mach 4/38; BielKron 137v; WujJud 92v, 190; CzechRozm 257v; CzechEp 154; WerKaz 301; LatHar 109; Czyńćieſz tedy owoc godny pokuty. WujNT Matth 3/8 [przekład tego samego tekstu MurzNT Luc 3/8, BielKron 137v, WujJud 92v, 190, CzechRozm 257v, CzechEp 154, WerKaz 301, LatHar 109, WujNT 12, 15, Luc 3 arg, 8, s. 204, 361, Act 26/20, Yyyyy2], s. 11, 12, 15, Luc 3 arg, 8 (10); Máieſtat Królewſki w ten czás moc bierze, gdy zá zaſługi godné bráwia poddánym oddáie. SarnStat 80, 9, 890, 1237.

godny czego (6): ModrzBaz 118v; KochPs 134; Lecż ſię ná tym bárzo oſzukał/ wźiąwſzy od páná odpráwę godną złośći ſwey. CzechEp [412]; LatHar 725; JanNKar A4; GosłCast 68.

godny czemu (1): áby cnotá nigdy żadnéy zapłáty ſobie godnéy w Polſzce nie miáłá. OrzQuin R4.

W charakterystycznych połączeniach: godne(-a) brawija, dary (2), odprawa, pokuta, pomsta (2); godny daru, męstwa, złości swojej (2); bibl. owoce godne pokajania (2), godne owoce pokuty (13), owoce godne upamiętania, pożytki godne pokutą, uczynki godne pokuty.

Wyrażenia: »godna nagroda« = dignum praemium Modrz (2): y thákże on odnioſł godną nagrodę zá złość ſwą [digna ei mercede pro impietatibus suis reddita Vulg]. BibRadz 2.Mach 8/33; ModrzBaz 135v.

»godna (jest) rzecz« [w tym: aby (fraza) (4), cum inf (1)] (5): BiałKat 228v; TO mieyſce/ w którym ćiáło twoie pochowano/ Godna rzecz/ áby łzámi częſto omywano. PudłFr 13; LatHar 94, 591; ná którą rzecz my pámiętáiąc y będąc bárzo tego wdźięczni/ godną rzecz rozumieliſmy [dignum censuimus JanStat 753] iemu z ſczérégo ſercá to oddáć/ y wſzelką przyſtoyną wdźięcznośćią tę wiárę y ſtałość cáłą nágrodźić. SarnStat 995.

»godne (s)karanie, kaźń« (6 : 1): położę przed oczy wyſtępki twoie/ á godną kaznią tobie to będzie opłácono. RejPs 75v; BiałKat 278v; GrzegŚm 38; RejPosWstaw [413]v; To zápewne/ wiem/ będzie/ że Collátinus godne karánie krzywoprzyſięſtwá ſwego od Bogow odnieſie Phil E3; LatHar 725; WujNT Hebr 2 arg.

»godny wyrok« (1): On Sędźia/ [...] vcżyni/ niemáiąc żágnego [!] bacżenia ná oſoby/ wedle káżdego vcżynkow godny á ſpráwiedliwy wyrok [sententiam actionibus uniuscuiusque dignam feret]. ModrzBaz 136v.

»godna zapłata« = dignum praemium Modrz [szyk 4 : 3] (7): BierEz Ev; HistAl G4v; OrzQuin R4; GórnDworz N; ModrzBaz 118v; KochPs 134; bo godną zapłátę zá vczynki náſze odnośimy [nam digna factis recipimus] WujNT Luc 23/41.

Szeregi: »godny i przystojny« (1): O Záprawdę to godna y przyſtoyna/ ſłuſzna y zbáwienna rzecż ieſt/ ábyſmy tobie záwżdy y wſzędy dźięki cżynili LatHar 94.

»godny a (i) słuszny« (2): HistAl G4v; Záś Vcżyćielowie godnych y słuſznych nagrod/ á vcżniowie żadnych niemáią [docentibus non satis digna praemia, discentibus nulla sunt proposita] ModrzBaz 135v. [Ponadto przy innym szeregu 1 r.].

»godny a sprawiedliwy« (1): ModrzBaz 136v cf »godny wyrok«.

b. Mający odpowiednie walory, zbliżone do wysoko (w sensie pozytywnym lub rzadko negatywnym) ocenianego obiektu odniesienia, dorównujący, zadowalający, nie przynoszący ujmy, właściwy; dignus Vulg; idoneus Modrz (214): BierEz S; OpecŻyw 129; RejPs 219v; Vpominánye ábychmy poznawſzy wyelmożność Páná ſwego/ śpieſzyli ſie ku nyemu z godną chwałą LubPs V4 marg, T2v marg, ff3v [2 r.], hh3v; Ia dźiewce ſwey godnego mężá á ſobie źięćiá ſzukáiąc/ pátrzę ná rod iego/ ná zacność iego/ ná záchowánie y ná doſtátek iego OrzRozm P2v; KwiatKsiąż B; RejPosWiecz3 97v; HistLan D4; áby ſie káżdy do godnego pożywánia Sákrámentow przez Pokutę y Wiárę prawdźiwą przygotował. WujJud 166v, 223; BudBib Eccli 14/11; SkarŻyw 567; Kniáziá Gonſtantiná z Triumphem godnym w Wilnie prziymował StryjKron 747; WerGośc 259; OLbrychćie/ ſłuchay/ niémam nic godnégo / Czymbych ćię poczćić miał Páná ſwoiégo PudłFr 14; ArtKanc G14v; GrabowSet F4; LatHar 196, 296, 396; WujNT 259.

godny kogo, czego (28): BielKom F3v; Coż rozumieſz tho gniazdo/ ſtanu ták wielkiego/ Ieſliże nie ieſt godno/ Orłá wyſokiego. RejZwierz 111, 110v; OrzRozm P2v; RejPos 224v; námawiał go Aráſpo pan ieden áby ią oglądał/ powiedáiąc mu iż godná ocżu krolewſkich. RejZwierc 47; KochMon 25; nigdym tego mieſzkánia y towárzyſtwá wáſzego godzien nie ieſt. SkarŻyw 134, 14, 51; CzechEp 62; Phoebus [...] Zálećił poznym wiekom IANA cnego Bogow godnego. KlonŻal D4v; KochSz A4; ReszPrz 25; ReszList 150; BielSen 4; A ieſli mé niſkié progi Będą godné twoiéy nogi [...]/ Dośięgę iuż głową niebá. KochPieś 34; GórnTroas 25; GrabowSet Mv; OrzJan 3; WujNT Hebr 11/38; WitosłLut A2v; KlonKr F4v; PowodPr 36; te chropáwe ſłowá/ Nie były godne vſzu twych CzahTr Kv; KlonFlis Bv; SapEpit B4v; O boday pozno w niebie twoiey godną cnoty Koronę gotowano SzarzRyt C3.

godny do czego (1): Przyiacielu pocż thu ſiadaſz ábo idzieſz do thego powołánia Páńſkiego [...] nie máiąc vbránia żadnego do tego godnego ná ſobie. RejPos 159.

godny komu, czemu (8): LubPs S6v; Tych złych ludźi náuká y kácerſtwo głupie/ ſzalone y zwádliwe/ gdy do Polſki przyſzło/ nálázło ſobie godne żaki/ ty kthorzy nic lepſzego/ áni wyżſzego poiąć nád to oni niemogli OrzList f; BielKron 13; Nie mogę mieć na ten cżas darow tobie godnych KochSat ktv; RejZwierc 97; SkarŻyw 595; PudłFr 15; SkarKaz 520a.

godny czego a. czemu (5): RejPosWstaw [212]v; KochPieś 12; ArtKanc K18; Winnico y ogrodźie kochánia iego; co godnego ſpániáłośći twey pomyślić ſię może o tobie LatHar 595, 246 marg.

godny ku czemu (1): przyſzedł do Ieruzálemá nie przynoſząc zſobą nic godnego ku nawyſzſſemu ofiárownictwu [dignum sacerdotio Vulg] BudBib 2.Mach 4/25.

godny przed kim, przed czym (2): ábowiem káżda ofiárá godna przed oblicznoſćią moią ieſt RejPs 74v; KrowObr 160v.

W charakterystycznych połączeniach: godne(-y, -a) błogosławieństwo, chwała (5), cześć (2), dar (3), dzięki, mąż, miejsce, owoc (2), pałace, przybytki, przyjęcie [czego], słowa, szata, triumf, uczczenie, upominki (3), używanie (pożywanie) [czego] (5), wdzięczność, wesele, zasługa, żona; godny bogow, cnoty (cnotom) [czyjej] (2), miejsca, nogi czyjej], oczu [czyich] (3), rąk [czyich] (2), spaniałości [czyjej], towarzystwa [czyjego], uszu [czyich] (2).

Wyrażenia: »godna cześć« (2): BierEz Qv; ieſliże ſie chcecie weſelić z mocnoſći perſon wáſzych/ ták ſiły wáſze vkázuycie/ iákobyſcie od nas godną cżeſć otrzymáli. HistAl D7v.

»godne naczynie« (2): A tym cżáſem Dyabeł triumphuie: ktory doſtawſzy ſobie godnego nacżynia [idonea organa]/ pobudza ie do zábijánia ModrzBaz 64; Phil S4v.

Szeregi: »godny a (i) przystojny (a. dostojny)« (2): abychmy mogli tak ſprawic myſli naſſe aby od nich godne a przyſtoine blogoſlawienſtwo pochodzilo ſwiętemu boſtwu twemu RejPs 201; KrowObr 160v.

»słuszny a godny« (1): Nápominánie ku ſłuſzney á godney chwale ſámemu pánu bogu. LubPs V5 marg.

α. Zasługujący na łaskę bożą, obdarzony przez Boga łaską, należycie przygotowany do obcowania z Bogiem; dignus PolAnt, Vulg (138): RejPs 153v; ze mu ie [grzechy] pan Chriſtus odpuſcił złaſki ſwoiey/ nie dla zaſlug/ any iego godnoſcy/ ale ze go on ſam godnym vczinił SeklKat Y, Y; BibRadz 4.Esdr 12/9, Luc 21/36; RejPos 194, 203; Bo inſze ieſt Ciáło y Kreẃ Páńſka/ ktorą w Sákrámenćie iednáko ták źli iáko y dobrzy prziymuią; á inſza łaſká álbo pożytki tego Sákrámentu/ ktorego niegodni nie prziymuią ále ſámi godni. WujJud 261; SkarŻyw 36, 112, 442; CzechEp 24; NiemObr 116; GrabowSet C3, Fv; O Namilſzy Pánie Iezu Chryſte/ ktoryś w Pánnie przenadoſtoynieyſzey Máryey godny przybytek y mieſzkánie ſobie nágotował LatHar 219; vcżynił ćię [człowieka] nagodnieyſzym po Anyołách ſtworzeniem. LatHar 672, 31, 190, 198; KołakSzczęśl C4v; chodźić będą ze mną w białych ſzátách; iż godni ſą. WujNT Apoc 3/4, s. 278 [2 r.], 696 [2 r.], 714, Yyyyy3v [2 r.]; SkarKazSej 700a.

godny kogo, czego (56): SeklKat Tv; MurzHist S; KrowObr 140v [2 r.]; Leop Sap 3/5; Pánnem w wielkiey cżći widzyáłá. Ktora godná dáru ſwego/ S przeźrzenia Páná wiecżnego. BielKron 134; oświeć nędzne myſli y ſercá náſze/ áby w nas byłá wzruſzona táka wiárá náſzá/ iákobychmy mogli być godni miłośćiwego głoſu twego RejPos 237, 83, 136, 292; RejZwierc 195v; BudBib 4.Esdr 4/42; BudNT 2.Thess 1/5; oblecżoná ieſt w zakonne ſzáty: y mowiłá iey mátká: otoſz maſz z Chryſtuſem zmowę/ bądzże iego oblubieńcą/ ábyś godná byłá łożnice niepokaláney iego. SkarŻyw 224, A5, 13, 14, 41, 141; GrabowSet P3v; Modl ſię zá námi święta BOża rodźićielko. R. Abyſmy ſię godnemi sſtáli obietnic Chryſtuſowych. LatHar 407, 213 [2 r.] 220, 395, 416, 418 (17); Kto miłuie oycá ábo mátkę nád mię/ nie ieſt mnie godźien. á kto miłuie ſyná ábo corkę nád mię; nie ieſt mnie godźien. WujNT Matth 10/37 [przekład tego samego tekstu MurzHist S, KrowObr 140v [2 r.], SkarŻyw 13, 14, 141, WujNT 278, SkarKaz 44a]; Obácz/ iż przez ſtáteczne á mężne znoſzenie vtrapienia dla Chriſtuſá/ sſtáią ſię ludzie godni korony kroleſtwá niebieſkiego WujNT 714, Matth 10/38, s. 84, 278 [5 r.], 551, 696 (18); SkarKaz 44a.

godny do czego (8): Dayże nam tedy náſz miły wſzechmocny Pánie [...] tákie ſercá á tákie vmyſły náſze/ áby były godne do tego zakonu twego ſwiętego RejPos 182, 132, 179v, 237v, 245v, 299; SkarŻyw 198; NiemObr 33.

godny komu (7): Leop 4.Esdr 12/9; BibRadz Sap 3/5; iż on gdy cie ſtworzył/ gdy cie przeźrzał przez krzeſt ſwięty być godnego ſobie [...] żeś iuż nikomn inſzemu nie powinnieyſzy ſlubu á wiáry/ iedno iemu. RejPos 130, 61v, 129v, Ooo4v; BudBib Sap 3/5.

godny ku czemu (7): PatKaz III 89v; RejPs 96; Zadna yna rzecz nas godnich niecziny kuprziyęczu ſacramentu iedno Chriſtus SeklKat Xv, X4v; Godne vcżyń vſtá moye k twey prawdy wyznányu LubPs bb, aa5v marg; KuczbKat 215.

cum inf (19): PatKaz I 6v; A przeto yeſt zwyecznoſzczy wpanyenſthwye zachouana [...] aby byla godna ſyna bozego porodzycz PatKaz II 34v, 38, 39, 48; RejPs 37v, 217; KuczbKat 45, 435; SkarŻyw 363; iż Moiżeſz godnym był ználeźiony oblicżem w oblicże vmawiáć ſię z Bogiem CzechEp 213; LatHar 197, 207, 209, 228, 281, 618, 619; A tákżeć oni ſzli od oblicznośći oney rády/ ráduiąc ſię iż ſię sſtáli godnymi dla imieniá Ieſuſowego zelżywość odnieść. WujNT Act 5/41.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: k temu (1); aby (9), (1), iżby (1)] (11): yeſly by byla godna pyerua nyenyaſta ktemu yzby byla matką bozą PatKaz III 89v; RejPs 99v, 200; KrowObr 101; RejPos 90; O toż tu maſz wiárę á iednę tylko rzecż/ przez ktorą sſtawamy ſie godnymi/ iż mieſzkamy w Pánu Kriſtuſie. RejPosWiecz2 92v; WujJud 94, 181; KarnNap D2v; rácżyſz ty nas ſam vcżynić godnymi/ ábyſmy mogli przyimowáć godnie/ ćiáło y krew Kryſtuſowę doſtoynie. ArtKanc N8; WujNT Col 1/12.

W charakterystycznych połączeniach: godny dziedzic, przybytek (4), sługa, syn; godny chwały, daru (2), głosu, krolestwa (5), nieba (4), obietnie (14), powołania, wezwania, żywota wiecżnego; za godnego mieć (2), poczytany; godnym mieć (2), poczytany, sta(wa)ć się (25), (u)czynić (uczyniony) (27), (z)naleziony (naleźć) (7).

Szeregi: »godny i (a) sposobny« [szyk 2 : 1] (3): KuczbKat 215; SkarŻyw 198; Y ktoż do tákiego fundámeutu [!] z ludźi grzeſznych/ náwet y z Aniołow godny y ſpoſobny być może? NiemObr 32.

»godny i sprawiedliwy« (1): cżyni nas dziedziczmi godnymi/ y ſpráwiedliwymi/ wiekviſtei chwały ſwoiei. SeklWyzn b3.

4. Taki, jakiego można po kimś oczekiwać, który mógłby należeć do kogoś albo pochodzić od kogoś; dignus Modrz [kogo, czego] (12): tákowym ſynaczkom álbo dziatkom należy iżeby widziáni byli/ iż oni godni ſą rodzicow dobrych KwiatKsiąż A2v; KuczbKat 380; żebyſmy tę wdzyęcżność náſzę przed ſwiátem okázowáli pobożnemi á cnotliwemi ſpráwámi wiáry náſzey godnemi RejPosWstaw 22v, 22v; O słowá mądrego Hetmáná godne [O vocem prudentissimo imperatore dignam]. ModrzBaz 47v; áza to nie ſą rzecży godne ludzkośći [An indigna sunt humanitate]/ ktore nam przed ocży ſą położone? ModrzBaz 143v, 72v, 77, l00v, l06v; Apollo/ choćia niémaſz brody/ Rymu brodźié nie zayźrzy: á byś wiecznie młody Niechćiał być/ godnáby tá brodá twoiéy twarzy KochBr 150; Przeto chćiéymy wźiąć przedśię myśli godné śiebie KochPieś 51.
5. Posiadający cechy dodatnie, wysoko oceniany (404):
a. O ludziach: pełen zalet, cnót, uczciwy, godny szacunku albo wzbudzający szacunek, budzący zaufanie, zasłużony, znakomity, wartościowy, wzorowy; niekiedy być może też o walorach fizycznych: dobrze zbudowany, silny; dignus PolAnt, Mącz, Modrz, Vulg, Cn; idoneus Modrz, JanStat; optime meritus Mącz; robustus PolAnt (349): Aby pacholyanth nyemyely yedno vſzeſzczy kony wyroſlka godnego MetrKor 38/286, 38/287, 321; BierEz M2; WróbŻołt S6; LibLeg 11/14; ComCrac 15v; Iozeph mu było imię dziecię na wſzem godne RejJóz M4v; MurzNT Matth 10/11, 13 [2 r.], k. 46; BielKom E2v, F4; Tem sládem y dzis ludzye idą/ dotąd ſie vcżą y ćwicżą/ áż godnemi ſie sſtáną. GliczKsiąż O2, K5, O, P4, P5; LubPs T5; PIſarz/ ieſt perſoná iáwna/ godna/ przyſyęgą w Mieſćie obwiązána GroicPorz d3v, B4v, bh3v [2 r.], hh4, ii3; RejWiz 57v, 147; tedy obráć zakonniká narodu kmiecego/ godnego byle Polaká. UstPraw B, B, C3, D2v, F2v, G3, I3; RejZwierz 81, 88v, 89v, 91v, 124v; A ieſlibyś znał miedzy niemi iákie męże godne [viri robusti]/ porucz iem przełożeńſtwo nád trzodámi memi. BibRadz Gen 47/6, 1.Par 12/32, Matth 10/11, 13 [2 r.]; Ten wierſzyk vkázuie/ że dźielność godnego w Rzeczypoſpolitey Człowieká cżyni/ á nie rod/ áni okopćiáłe náſze Herby. OrzRozm P3, O3, O4, O4v, Pv, P2 (14); Eneás ácżkolwiek godnieyſzy był nád Antenorá y ſtárſzy/ wſzákże ſie precż wypráwił BielKron 60v; Przyſtąpił ſie Wáleryus przodkiem mąż ſtárego wieku/ oſoby godney/ wymowy roſtropney BielKron 107v; nieſłuſzno oycu żadnemu/ máiąc ſyny godne/ dálſzemu páńſtwo dáwáć. BielKron 357v, 21v [2 r.], 32, 98v, 99v, 108v (19); KochZg A4; Ex pluribus quis dignissimus, Z wielu ich kto naygodnieyſzy. Mącz 343b, 375b; OrzQuin E2 marg; Prot C3, D2v; ábowiem ktho ſie godnym cżuie/ kiedy widzi/ iż tego w nim proſtacy nie znáią/ muśi ſie gryść ſam w ſobie GórnDworz D7, Lv, M6, Dd8, Dd8v; HistRzym 130v [2 r.]; wymyſláią ſobie rozlicżne zakony/ rozlicżne modły/ wymyſlne vbiory/ cżyniącz ſie hodnieyſzymi nád ine RejPos 200v, 23, 227v, 241, 304v, 336; KuczbKat 5; RejZwierc 13, 89; WujJud 183v; A ieſli kto idąc támtędy przyćiągnął ktorą z nich ku ſobie á leżáłáby z nim/ tedy drugiey wymiátá przed ocży iſz byłá godnieyſza niſz oná BudBib Bar 5/42; MycPrz I A2v; PaprPan B3; A przetoż niektorzi wielcy Pánowie/ będąc prze zacne ſpráwy sławni/ gdy widźieli/ áno ludźi nieták godne [homines parum idoneos] zá nieiáką ſzcżęśćia ślepotą/ [...] nád nie przekłádano/ wiele rzecży nowych v śiebie ná myśli trzęśli ModrzBaz 39, 17v, 26, 44 [2 r.], 60v; hoynie krolewſką ſzcżodrobliwośćią w kośćiele onym ſłuſzbę Bożą opátrzył y nádał/ y godnymi kápłany oſadził. SkarŻyw 528; StryjKron 432; ZapKościer 1582/32v; KochJez A4; a ták godny namieſtnik Ianow/ Iákubow/ Bártłomieiow iáko y Piotrow. NiemObr 48; KochFr 8; KlonŻal B4v, E3v; WisznTr 3; BielSjem 8; KochPam 80; kto niebaczy/ iáko téy kráinie Wielé śmierćią człowieká tak godnégo ginie? KochTarn 73; PudłFr 7, 32; KochWr 27; PaprUp Ev [2 r.], F3v, G3v, L4; ZawJeft 37; Graphicus — Człowiek zewſziſtkime [!] godny, doskonały. Calep 463a; więźienié ćierpieć/ niewolniczy gwałt ieſt/ nie ludźi wolnych y godnych. OrzJan 68, 3, 76, 130; Bądź pozdrowioná oblubienico Duchá ś. nagodnieyſza. LatHar 38, 14, 550, 717; Nie zákázuieć/ áby wiele miſtrzow ábo náuczyćielow/ byle godnych á zgodnych/ w kośćiele być nie miáło WujNT 792, Matth 10/11, 13 [2 r.], s. 398; JanNKar B4, D2 [2 r.], D2v, D4; tedy oſkárżony ſłuſznie przez świádki godné będźie powinien y może dowieźdź/ iż ieſt niewinien. SarnStat 700, 73, 129, 178, 201, 207 [3 r.] (21); PowodPr 84; CzahTr D; GosłCast 28, 33; On widząc iż więźnie nieprzyiaćioł byli godnieyſzy y mężnieyſzy niźli on ſam z drugiemi: odrádźił vrzędom/ áby tego nie czynili. SkarKazSej 669a; SzarzRyt C2v.

godny komu, czemu [= z czyjego punktu widzenia] (5): Ezopie bądź iuż świebodny/ Gdyżeś ludziem táko godny BierEz E4v; LibLeg 11/14; RejPs 154v; ále Rzeczpoſpolita y poſpolſtwo iey/ ktożkolwiek iey dobrze czyni y w cáłośći záchowywa ią/ tego ſobie godnym być zowie OrzRozm P2v, P3.

W połączeniach szeregowych (13): kthory [pisarz] gdy ieſt godny/ vtćiwy/ ſtáteczny/ trzeźwi: okráſą á kleynotem ieſt mieyſkim. GroicPorz ev; UstPraw A4; niemáſz ná Dworze żadnego/ ktory by ſye záſłużonym/ dźielnym/ y godnym być niewolał OrzRozm R; BielKron 55; GórnDworz B8, Ii; obierzcie ſobie ludzi do tego godne/ wierne/ cnotliwe RejPos 124; WujJudConf 211v; StryjKron 452; OrzJan 129; áby Rektorowie ſzkolni ná ſzkołách w ſzkołách mieli godné á obyczáyné y nieſwowolné żaki [idoneos, bene morigeratos et minime licentiosos discipulos JanStat 224] SarnStat 199, 852, 867.

W przeciwstawieniach: »godny ... niegodny (2), nikczemny« (3): záśiedli godnym ludźiom mieyścá ſynowcy y wnukowie ich nikczemni OrzRozm O4v, R2v; Ale iż zá czáſem wiele niegodnych [indigni JanStat 203] ludźi [...] ná Beneficia ſie wtrącáli/ godné [dignis et idoneis JanStat 203] ludźie do nich vbiegáiąc SarnStat 192.

Szeregi: »dobry a godny« (1): ále mi ſie widzi/ że to doſyć ná nie/ kiedy oni ná takie rzecży ludzie dobre á godne wyſádzą GórnDworz Ii2. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»godny, (i) dzielny« [szyk 2 : 1] (3): záprawdę dźielny y godny narod tych to Pánow Felſztyńſkich ieſt OrzRozm S, Qv; GórnDworz Cc7. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»godny a mądry« (1): tedyćby naywięcey záprawdę o to śię ſtáráć trzebá/ żeby dobre á co nagodnieyſze á naymędrſze ludźi obierano w rádę [ut quam optimi et quam prudentissimi legerentur in senatum] ModrzBaz 30. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»godny a porządny« (1): Woli ſobye drugi ſthan ſwoy á záwołánye huyámi á wykrzykámi by zábiyakámi grodzić/ niż ludźmi godnemi á porządnemi GliczKsiąż M8.

»godny i potrzebny« (1): poniewaſz godny/ y potrżebny Rzeczypoſpol: ciuis, prżeto płácon nie ma bydź żadnem ná świećie złotem. GórnRozm E4v.

»godny, (i) pożyteczny« [szyk 1 : 1] (2): BielKron 234v; A Miſtrz będźie wybiéran mąż więcéy pożyteczny y godny [magis utilis et idoneus JanStat 878] SarnStat 1099.

»godny, (i) stateczny« [szyk 2 : 1] (3): Godnych ludźi ſtátecżnych/ nizacż ſobie ważą. BielSat D2 [idem] BielRozm 27; OrzJan 35. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»godny, (a, i, albo) uczony« = dignus et doctus, litteratus et idoneus JanStat [szyk 8 : 3] (11): Ocyec yeſli prágnye áby ſyná myał vcżonego á godnego/ nyechay go z domu foruye ná to do ſzkoły GliczKsiąż L, M5, M7v; KrowObr Bv; OrzRozm P3v marg; BielKron 146; OrzQuin E2; PaprUp C; SarnStat 192, 199 [2 r.].

»wielki a godny« (1): iż káżdy zaćny [!] dar tym ważnieyſzy ieſt/ ym więtſzy á godnieyſzy ieſt ten/ od ktorego pochodźi. KuczbKat 115.

»godny i zacny« (1): Ták tedy mnie godnégo y zacnégo páná/ [...] Służká y niewolniczek záprzedány nędzny/ Miałby wzgárdzáć GosłCast 14. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»godny i (a) zasłużony« [szyk 1 : 1] (2): OrzRozm R3; widzeli godnego y zaſluzonego meza Xiedza Piotra Wolſkiego Dunina/ ziednali mu Pietzec wielka PaprUp F3v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»godny, (a) znamienity« [szyk 1 : 1] (2): Duo lumina Reipu. nostrae extincta, Dwá naznámienitſzy á nagodnieyſzy pánowie vmárli. Mącz 199c, 36d.

α. W funkcji rzeczownika (68): BierEz O4; GliczKsiąż O6v; KrowObr 68v; RejWiz 28; RejZwierz 2; inák ſądźi Rzeczpoſpolita godnego/ á inák kożdy z oſobná. OrzRozm P2v, O3v, P [4 r.], P2 marg, P2v marg, Q2v marg, R3; Przebrákowawſzy ie/ obroćił niektore godnieyſze ná ſpráwy/ niektore do roley/ niektore ná rzemioſłá BielKron 103, 99, 143, 219, 370v; Dedignor, [...] Nie dzierżę zá godnego/ wzgardzam Mącz 89b; Godnym daway Vrzędy záras gdy wákuią Prot D3v, D3; RejPos 253; BielSpr 1v, 17v; Zkąd każdy ſnádnie bacżyć może/ że tę pracę zá niewolą ná ſię muśiałem przyiąć/ [...] zwłaſzcżá iż ſię godnieyſzy [...] tey prace zbraniali. BudBib bv; StryjWjaz C3v; PaprPan F2; Boć iednák wiele ich ieſt godnych/ co o nich niewiedzą [multorum virtutes ignorantur] ModrzBaz 43v, 45; ActReg 161; Dignor ‒ Zagodnego ieſtem, racząm mie. Calep 323b, 323b; GostGosp 1; WujNT 84; SarnStat 70, 850; Bowiem ſzpitale trawi nádáne dla godnych: Nie dla biegunow/ y nie dla włocżęgow głodnych. KlonWor 53.

godny czemu (2): tego oná [rzeczpospolita] ma v śiebie zá godnego ſobie/ ktory iey dobrze czyni OrzRozm P2v, P2.

W przeciwstawieniach: »godny ... niegodny (17), głupi, łotr, niczemny« (20): KromRozm III Hv; Gdyż ieſt ſlepa fortuná [...]/ Opuśćiwſzy godnego nátka nicżemnego. RejWiz 97; Naprzod godnośćią ſwą godni o źiemię vderzą/ potym niegodnych nam ſowićie przybędźie OrzRozm O3, O3 [2 r.], O3v [4 r.], P [3 r.], P2 [2 r.]; ieſli łotr z godnym/ dźielny z nikczemnym/ dobry ze złym/ pod iednym Dekretem Seymowym podlęgą. OrzQuin B4v; RejPos 6v; WujJud 258v; Iuż ſye to do nas złoté látá náwracáią/ Kiedy głupié mijáiąc/ godnym rozdawáią. PudłFr 7; Phil R; SarnStat 80.

Szeregi: »cnotliwy a godny« (2): nieſzcżęſcie złorzecży/ ktore/ máiącz władzą nád ludźmi/ nairádniey ſie ná cznotliwe/ á godne tárga GórnDworz Dd7v, 12.

»godny i pożyteczny« (1): á iż go tobie może odiąć Pan Bog/ y iemu ábo godnieyſzemu y pożytecznieyſzemu przyſądźić. SkarKaz 83b.

»godny i uczony« [szyk 1 : 1] (2): BielKron 143; Kośćioł bez zaſług godnych y vcżonych ſpuſtoſzał. WujJudConf 209.

»godny a (i) zasłużony« (2): Diar 74; bierano theż s nich godnieyſze y záſłużeńſze na wyſzſze mieyſcá y Vrzędy BielSpr 15.

β. Posiadający należyte walory z punktu widzenia pełnionej funkcji; idoneus Mącz, Modrz, JanStat; iustus Mącz (55): BierEz A4; ForCnR B4; Diar 74; ále mamy proſić páná á ſtworzycyelá náſſego/ aby do źniwá ſwego ſpusćił nam godne robotniki á żeńce. GliczKsiąż O7, N4, N6v; GroicPorz ev; RejWiz 97; Tytus wybrawſzy co godnieyſzych ludzi Rycerſkich trochę/ przyſtąpił pod miáſto BielKron 147; GDy náſtáli ſłábi á máło godni Ceſárzowie Greccy [...]/ ſtráćili zyemię Zydowſką BielKron 178, 39, 180v, 194, 225v, 233 (12); Mącz 179b, 314b; Dopiro Pánem będźieſz/ mogęrzec ſwobodnym/ Y ludowi twoiemu Wodzem práwie godnym. Prot D2v; RejZwierc 145v; bo káżdy mąż dobry ná cżoło rad ſie wyſádza/ á mniey godni w pośrodek. BielSpr 42v, 5, 26v, 39, 40; A ták ſzkoły ſą ktore dawáią godne Káznodźieie Zborom ModrzBaz 129v, 75, 141v; SkarŻyw 482; Teraz káżdy w trudnieyſzych ſpráwách ſędźiem godnym Chce być ZawJeft 35; ActReg 108; GostGosp 2; KołakSzczęśl A2v; WujNT 2.Cor 3/6; á do tych koni/ któré ſą w kupnie wyráżoné/ to ieſt/ do cztérzéch/ ma chowáć iednégo ſługę godnégo [unum famulum realem conservare JanStat 41] SarnStat 376, 569, 912, 1218; náznáczywſzy im przy tym pewne y godne po Woiewodztwách Rotmiſtrze y Dzieśiątniki VotSzl Cv, B4v.

W przeciwstawieniu: »godny ... niegodny« (3): KromRozm III Hv; O Rzemiemieśnikoch [!] godnych y niegodnych. BielSpr 2v, 1.

W charakterystycznych połączeniach: godny assessor, cesarz, dziesiątnik, hetman (2), kardynał, kasztelan, kaznodzieja, komornik, pachołek, pisarz (2), prokurator (5), robotnik, rotmistrz, rzemieśnik, sędzia (3), sługa (16), urzędnik (2), wodz, żołnierz; mało (mniej) godny (4).

Szeregi: »dobry a (i) godny« (2): MetrKor 38/286; Nie zamknęłać Rzeczpospolita ręki KJM ku opatrowaniu dobrych a godnych sług Rzeczypospolitej Diar 74.

»poćciwy i godny« (1): Przyſzli yuż dzis vcżeni w táką wzgárdę y w lekkye ważenye/ á nye tylko ći ále y ſludzy poććiwi y godni GliczKsiąż N6v.

»godny i potrzebny« (1): atego ktory moze bydz godnym y potrzebnym sługa KrIM znizycie ActReg 118.

»roztropny i godny« (2): á przeto przez Prokuratory ſwé roſtropné y godné [discretos et idoneos JanStat 721] [...] przyśięgę niech vczynią. SarnStat 902 [idem] 904.

»godny, sprawny« (1): godny/ ſpráwny ſługá/ ma to z Pánem nárádźić GostGosp 155.

»godny a stateczny« (1): A wżdy o to niedbáią/ iákoby godnego á ſtátecznego Piſárzá opátrzenim ſłuſznym przy ſobie záchowáli GroicPorz e.

b. O rzeczach i pojęciach (55): Godźi się teſz łáſkom wáſzym w ſpomionąć zwyćięſtwo godney pámięći ktore śię ſtáło [...] v Kirempe BiałKaz L3v; cżymże źięmnorodne Drzewá y źiołá ták godne/ Iż w tym nád cżłowieká máią KlonŻal C2; SarnStat 1020.
Szeregi: »sławny, znamienity a godny« (1): Stemma etiam, Sławney znamienitey á godney pámiątki vczinek. Mącz 414b.

»wielki a godny« (1): ktore to W. M. memv Mćiwemv Pánu iáko cżłowiekowi po wſzem świećie ſłáwy wielkiey y godney przypiſuię CzahTr A3v.

α. W aspekcie moralno-społecznym: słuszny, właściwy, ważny, godny zalecenia, aprobaty, naśladowania; consentaneus, consonus Mącz; dignus Modrz (26): czinią ty ſwoye wimyſly godnieiſze niż ty ktore Chriſtus vſtawił SeklKat V2; Dałći Pan Bog pięć ſmyſłow rozumu przyrodnych/ Vmieyże ie ſpráwowáć w obycżáioch godnych. BielKom C3v; RejZwierz 72; ieſli będzie ſłuſzne/ wolne/ godne Koncilium prziymiem ie BielKron 235, 105v, 196, 207v; Mącz 402b; Iż ieſliż w ſobie co godnego być rozumiemy/ toć z Bogá wſzytko ieſt RejPos 235; StryjWjaz kt, A3; ModrzBaz 102v; wiele godnich ſpraw godzilobi ſie w ſpomniec tego Krola PaprUp Cv; á pierwey przedſię wiecżne [rzeczy] położono/ iáko godnieyſze niźli cżeśne LatHar 6.

W przeciwstawieniu: »niegodny ... godny« (1): ktory rzecży ſię niegodnych ważę/ á gogne [!] ćierpię LatHar 582.

W charakterystycznych połączeniach: godne(-y, -a) męstwo, obyczaj (zwyczaj) (3), postępek, prawo, sprawa (2).

Wyrażenie: »godna (jest) rzecz« [w tym: aby (8), cum inf (2); fraza (9)] = dignum (est) Modrz, JanStat; consonum est Mącz [szyk 7 : 4] (11): GOdna ieſt rzecz abych wſſelyákiem kſtałtem wywyſſał chwałę twoię boże moy RejPs 213v; BielKron 45; Mącz 402b; GórnDworz Gg3v; ModrzBaz 30; co iáko eneruat vires legum, et obest ſaluti Reipub: vważyć rzecż ieſt godna Phil L, S2; LatHar 582; WujNT 652; Przetóż godną rozumieiąc bydź rzecz/ áby tákowé pozwolenie y vſtáwá we wſzyſtkim w mocy zoſtáłá/ przerzeczoné liſty y Przywileie [...] odnawiamy SarnStat 952; PowodPr 63.
Szereg: »godny, (a) słuszny« [szyk 1 : 1] (2): consonum est bene merentibus referre gratiam, Słuſzna á godna rzecz yeſt ná dobrodźieyſtwá pámiętáć. Mącz 402b, 383b.
β. W aspekcie umysłowym: mądry, trafny, uzasadniony, godny uwagi (21): Czo godnego ſobie ku pámyęći s tey tho pyosnki przywodzić mamy. LubPs Y2 marg; Potym Krolewſki poſeł mowił [...] z Iákubem Sturmiem o wiele náukách ktore Krol mniema być godne BielKron 213, 168v, 219; Powtore poſłáli do niego/ áby co godnieyſzego powiedział niż pierwey/ máiąc to zá śmiech. BielSpr 45v; To jest zasię Ulisses w rozum nieprzebrany, Co sie rodził w Itace, acz nieprawie płodnej, Ale fortelow pełen I porady godnej. KochMon 26; Sprawże mi ſłowá godne w vśćiech moich [Tribue sermonem compositum in ore meo Vulg] przede lwem BudBib Esth 14/12; Strum A2v, A3v; nietylkom ſpráwy doſtátecznéy dáć/ ále zgołá nic o nich godnégo powiedźieć nieumiał. Oczko A2v, A4v; KochSz A2; KochCzJan A3; wiele ná Ciceroná godnych Commentarzow? LatHar +5v.

W charakterystycznych połączeniach: godny (-a, -e)kommentarz, (po)rada (2), rozsądek, słowa (2); co(kolwiek) godn(iejsz)ego (8), nic godnego (2).

Fraza: »godna (jest) rzecz« [w tym: aby (3), cum inf (1)] = par aequum est JanPrzyw [szyk 3 : 1] (4): Digna res auribus Doctorum, Godna rzecz yeſt áby byłá przed vczonémi ludźmi przełożoná. Mącz 21b; WujNT 286; Izaliż godna rzecż wierzyć Heretykowi WysKaz 38; SarnStat 941.
Szeregi: »godny i doskonały« (1): á to dla Ebreyſkiego ięzyká/ bez ktorego wtey mierze nielza nic godnego y doſkonałego vcżynić. BudBib bv.

»godny a (i) słuszny« [szyk 2 : 1] (3): maiąc do ſiebie y więcey inych ku pomocy/ ktorzyby o wſzytkim ſłuſzny á godny rozſądek dáć vmieli BibRadz I *5; Mącz 197c; SarnStat 941.

γ. W aspekcie utylitarnym: dobry; wygodny (3): Nie ináczey Rzeczpoſpolita ſądźi godnego człowieká/ iedno iáko my ſądźimy godnego koniá OrzRozm P2v; BielKron 420; we wſzytkim mieśćie niemáſz goſpody godnieyſzey nád tę HistRzym 59v.
6. W funkcji orzecznika (9):
a. Móc, być w stanie (8):

być godnym ku czemu (1): gdy ſie kthora inſza cżęſć ćiała wzdęła ſie [!]/ [...] Tedy ią też muſi ze pcháć y zboſć, tak iakom o głowie powiadał/ aby potym gdyby wypuſciwſzy wilkoſć: zklęſnęła, albo zcieńcżawſzy: byłaby godną ku łacznemu wyſzciu. FalZioł V 34.

cum inf (5): FalZioł V 34; A ieſliby było wątpienie iákie iżby nie miał trądu/ kápłanom tákie dawano vznáwáć/ iżby obacżyli ieſli godzyen miedzy ludźmi być/ álbo w domu Bożym. BielKron 36v; Był cżaſu náſzego mąż ieden mądry Iezus/ ieſlim go ia godzyen miánowáć mężem/ bo wielkie rzecży á dziwne cżynił BielKron 139; Ktory zá Achilleſá/ gdy żył/ ſtał Oycżyznie/ Godzien był Piliuſá przewyſzſzyć w śiwiźnie. StryjWjaz A2; bo poznał iſz Kátholicka wiárá ieſt prawdziwa: ále do niey boiáznią ſwego ludu odſtráſzony przyść godzien nie był. SkarŻyw 368.

Ze zdaniem dopełnieniowym [aby] (2): y iakoż to może kto komu żywota przedłużyć, bowiem nie ieſt żaden godny aby wiecżnie żyw był BielŻyw 160; Acz y dla tego mowił w przypowieśćiách/ iż nie byli godni áby zrozumieli WujNT 139.

b. Warto, opłaca się (1): Quia vix operae precium erat, Iż roboty ledwie godno było. Mącz 264d.
*** Bez wystarczającego kontekstu (9): Conformis, Potemny/ Godny. Mącz 134b; Par etiam, Godny/ ſpráwiedliwy. Mącz 276c; Competens, Słuſzny/ godny Mącz 295c, 88d; Werdt. Godny. Dignus. Calag 565b; Digno ‒ Godnim czinie. Calep 323b; Perdignus ‒ Barzo godni. Calep 777a, 235b, 323b.

Synonimy: 2. b. gotowy, sposobny; 3. słuszny; a. sprawiedliwy; b. dostojny, powinny, przystojny, słuszny; 5. grzeczny; a. cnotliwy, dobry, gruntowny, poćciwy, stateczny, zacny, zasłużony, znamienity; b. β. słuszny.

Cf GODLIWY, GODZĄCY SIĘ, GODZIEŁY, GODZIĘTNY, [GODZIWY], NIEGODNY

KW