[zaloguj się]

[ALONA sb f

a nagłosowe pisane dużą literą prawdopodobnie jasne, wygłosowe oraz o jasne.

Fleksja
sg
N alona
G alony

sg N alona.G alony.

stp brak, Cn notuje.

Lekarstwo z soku liści aloesu, rośliny pochodzenia afrykańskiego; także sama roślina; aloe Cn: IEST Aloná ćiepła y ſucha [...] cżynią ią z ſoku iednego źiela Zamorſkiego/ ktore zową tymże imieniem. SienHerb 191a; Ktory cżłowiek cżęſto pożywa Aloe/ to ieſt Alony/ táki záchowywa zdrowie ſwoie na długie cżáſy SienHerb 191b

Synonimy: aloes, »czarna halena«, »czarna helena«, elena, halena.]

KK