[zaloguj się]

[GWAŁTOWNICTWO sb n

Fleksja

G sg gwåłtownictwa.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Dopuszczanie się bezprawia, przemocy, gwałtu, grabieży: tákowych grzechow/ ktore naibárźiey Páná BOgá obrażáią: iáko iáwnego á ocżywiſtego krzywoprzyſięſtwá/ okrutnego á niehámowánego mężoboyſtwá/ vćiśnienia vbogich ludźi/ gwałtownictwá/ łupieſtwá/ zwłaſzcżá kośćiołow [...] lichwiárſtwá/ krádźieży dobr poſpolitych PowodKorab 8.

Cf GWAŁCENIE, GWAŁT, GWAŁTOWNOŚĆ]]

MB