[zaloguj się]

GWAŁTOWNOŚĆ (4) sb f

a pochylone, oba o jasne.

Fleksja
sg
N gwåłtowność
G gwåłtowności
D gwåłtowności

sg N gwåłtowność (2).G gwåłtowności (1).D gwåłtowności (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI(XVIII) – XVIII w.

Znaczenia
1. Przemoc, ucisk; violentia, vis Vulg (2): y vźrzałem pothwarzy á bezpráwia ktore ſie pod słońcem dźieią/ á łzy niewinnych/ á żadnego poćieſſyćielá: áni tego ktori by ſie mogł záſádzić gwałtownośći ich Leop Eccle 4/4, 4.Esdr 11/46.
2. Siła, moc; vehementia Mącz (2): Vehementia, Mocność/ Gwałtowność/ śilność/ popędliwość. Mącz 216c.
a. O sile zjawisk przyrody [czego] (1): Diluvies, Gwałtowność wód. Mącz 200a.

Synonimy: 1. bezprawie, drapiestwo, przemoc, przezprawie, rozbicie, ucisk; 2. moc, mocność, popędliwość, silność, siła.

Cf GWAŁCENIE, GWAŁT, [GWAŁTOWNICTWO]

AL