[zaloguj się]

[GWIAZDOWNY ai

a pochylone; tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
m Ggwiåzdown(e)go n G
A Agwiåżdown(e)

sg m G gwiåzdown(e)go.n A gwiåżdown(e).

stp, Cn brak.

Przymiotnik odgwiazda,” ‘ciało niebieskie’; pełen gwiazd, ozdobiony gwiazdami: piętą iey mocno ſkruſzony/ y z gwiazdownego máieſtatu potężną ręką ſtłumiony: náwet w otchliſtey przepáśći/ nie złomnymi pętámi przykowány ieſt BzowRóż A3 (Linde); Pánieńſki żywot obrawſzy ſobie za świątnicę [...] tudźież go niebem y owſzem więtſzym nád niebo gwiazdowne vſpoſobiwſzy/ w nim ſie zámknąć y odpoczynąć raczył. BzowRóż 44 (Linde).

Cf GWIAZDECZNY, GWIAZDNY, GWIAZDOWY, [GWIAŹDZIANY], GWIAŹDZISTY]

KW