[zaloguj się]

GWIAZDOWY (1) ai

Fleksja

N sg m gwiåzdowy.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIIXIX w.

Przymiotnik odgwiazda” ‘ciało niebieskie; sidereus Calep, Cn; sideralis, stellaris Cn: Sidereus – Gwiazdowi. Calep 978b.

Cf GWIAZDECZNY, GWIAZDNY, [GWIAZDOWNY], [GWIAŹDZIANY], GWIAŹDZISTY

ZZa