[zaloguj się]

GWIAŹDZISTY (5) ai

-zdz- (3), -źdz- (2).

a pochylone (w tym 1 r. błędne znakowanie),

Fleksja
sg
mNgwiåździsty fNgwiåździstå

sg m N gwiåździsty (4).f N gwiåździstå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) ‒ XVIII w.

1. Przymiotnik odgwiazda” ‘ciało niebieskie’; obfity w gwiazdy, pełen gwiazd; stellatus Mącz, Calep, Cn; sideralis Calep; astrifer, constellatus, sidereus, stellans Cn (5): Stellatus, Gwiazdeczny/ gwiazdźiſty/a/e. Coelum stellatum. Mącz 414b; A wſzelka żywa duſzá imię święté twoie Wielbić będźie: ták długo/ póki nieodmiennym Kołem póydźie gwiaźdźiſta noc zá świátłem dźiennym. KochPs 211; Tych niedáleko ſtrumiéń nie práwie gwiázdźiſty/ Który z práwice leie ten to Wodnik iſty. KochPhaen 16; Calep 978b, 1004a.
2. [Zestawienie w funkcji nazwy zoologicznej: »jaszczorka gwiaździsta« = prawdopodobnie: Ascalabotes fascicularis Daud. (Rost: stellio); gatunek jaszczurki południowo-europejskiej: Iáſzcżorká gwiaźdźiſta/ Iáſzcżorká źiemna/ Terrantola, Stellio, Geſturnter Edechſ. SienHerb K#.]

Cf GWIAZDECZNY, GWIAZDNY, [GWIAZDOWNY], GWIAZDOWY, [GWIAŹDZIANY]

ZZa