[zaloguj się]

GWIAZDECZNY (10) ai

a pochylone, e jasne.

Fleksja
sg
mNgwiåzdeczny fN nN
D Dgwiåzdeczn(e)j D
Agwiåzdeczny A Agwiåzdeczné
L Lgwiåzdeczn(e)j L
pl
G gwiåzdecznych
A subst gwiåzdeczn(e)

sg m N gwiåzdeczny (3).A gwiåzdeczny (1).f D gwiåzdeczn(e)j (1).L gwiåzdeczn(e)j (2).n A gwiåzdeczné (1).pl G gwiåzdecznych (1).A subst gwiåzdeczn(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVIII w.

Przymiotnik odgwiazda” ‘ciało niebieskie; sidereus, stellatus Mącz (10): GDy dziewitza Maria od ſwégo milégo ſyna ij od aniolow z wielkim weſelim przez niebo krzyſſtalowé/ gwiázdecżné/ ij ogniſté/ byla prowadzona/ takową iaſnoſcią ogarniona byla od Iezuſa OpecŻyw 182; á tak ty vcżynki tych rzecży namienionych/ nie z moczy żywiołow, albo nie zgorączoſci ktorą maią od ognia/ ale od zwierzchnich promieni gwiazdecżnych pochodzą FalZioł [*8]; Absis, [...] est curvatura rotae. Krziwość/ álbo/ okrążność kołá. Obód yáko niektorzi zową. Też Cirkiel/ álbo Okrąg gwiazdeczny. Mącz 1c, 391d, 414b; Ale mu dał táki ſmyſł/ y rozum wyſoki/ Ze też może rozeznáć/ gwyazdecżne przeſkoki. HistHel ktv.
Wyrażenie: »bieg gwiazdeczny« (1): MAdrzy Egipcżanie rozumieiący miárę ziemie/ roznoſć wod Morskich/ y rząd niebieski znáiąc/ to ieſt/ bieg gwiażdecżny/ y też ruſzánie okręgu niebieskiego HistAl A.
Zestawienie: »nauka gwiazdeczna« (3): O Rodzeniu dziatek. O Naucze gwiazdecżney. O Stawianiu baniek. FalZioł kt. Cf Szeregi.
Szeregi: »nauka gwiazdeczna i czarnoksięstwo« (1): Anektanab [...] wziąwſzy s ſobą złotá ile mogł nábráć/ y drugie rzecży kthore mu były potrzebne ku náuce gwiazdecżney/ y ku cżárnokxięſtwu/ zbiegł precż z Egiptu HistAl A2.

»nauka gwiazdeczna i praktyka« (1): A iże powiádáią o krolu ich iże był dobrze rozumieiący w náuce gwiazdecżney/ y w práktice ćwicżony HistAl A.

Synonimy: »nauka gwiazdeczna«: astrologija, astronomija.

Cf GWIAZDARSKI, GWIAZDNY, [GWIAZDOWNY], GWIAZDOWY, [GWIAŹDZIANY], GWIAŹDZISTY

ZZa